Bai Viet Hoc Thuat Va Nghien Cuu Than Hoc

  -  
*

Các vị đại hiệp,

Phụng Nhi xin thông báo phần thưởng sản phẩm tuần của tài năng Đại Hội Võ Lâm, các trang bị - thiết bị phẩm vào phần ttận hưởng sẽ được cập nhật liên tiếp đến cân xứng với từng phiên bạn dạng.

Bạn đang xem: Bai viet hoc thuat va nghien cuu than hoc

Thời gian

- Bắt đầu: 0h00 sản phẩm công nghệ nhì hàng tuần.

Xem thêm: Trường Kỷ Là Gì - Tổng Hợp Kiến Thức Về Trường Kỷ

- Tổng kết và phân phát thưởng: 22h00 công ty nhật hàng tuần.

Xem thêm: Trung Tâm Chiếu Phim 2D Lt Là Gì, Review Phim Chiếu Rạp Mỗi Tuần 2018

- Làm new số điểm và BXH: 23h59 chủ nhật sản phẩm tuần.

Phần thưởng

Phần kim cương TOP. 10:

TOPPhần thưởng
1Rương Hoàng Kim Môn Phái (x1)
*

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Các nguyên liệu cần có ghê mạch nhỏ (x800)
Lam Tdiệt Tinc 3 (x80)

Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)

Bàn Long Văn uống Tinch Lễ Bao (x2)

Tinh Tinch Khoáng Lễ Bao (x2)

Giá Sách (x180)

Mhình ảnh Thần Mã (x10)

2

10.000 Điểm Hoa Sơn

Gói Nguyên liệu kinh mạch nhỏ dại (x800)
Lam Tbỏ Tinc 3 (x80)
Bắc Đẩu Luyện Kim Thuật (x50)
Bí Phổ Hoàng Kyên ổn (x50)
Bàn Long Văn uống Tinch Lễ Bao (x1)
Tinh Tinch Khoáng Lễ Bao (x1)
Mảnh Thần Mã (x7)
38.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên vật liệu tởm mạch nhỏ tuổi (x600)
Lam Tdiệt Tinch 3 (x60)
Bắc Đẩu Luyện Kyên Thuật (x40)
Bí Phổ Hoàng Klặng (x40)
Bàn Long Vnạp năng lượng Tinh Lễ Bao (x1)
Tinh Tinc Khoáng Lễ Bao (x1)
Mhình họa Thần Mã (x5)
4 - 106.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Các nguyên liệu kinh mạch nhỏ tuổi (x400)
Lam Tbỏ Tinc 3 (x50)
Bắc Đẩu Luyện Klặng Thuật (x30)
Bí Phổ Hoàng Kim (x30)

Phần xoàn theo điểm

ĐiểmPhần thưởng
Trên 5003.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Các nguyên liệu ghê mạch bé dại (x200)
Lam Thủy Tinch 3 (x30)
Bí Phổ Hoàng Kim (x15)
Giám Định Phù (x250)
Mhình ảnh Tích Lũy (x150)
300 - 4992.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Nguyên vật liệu tởm mạch nhỏ (x150)
Lam Tdiệt Tinch 3 (x20)
Bí Phổ Hoàng Klặng (x10)
Giám Định Phù (x200)
Mảnh Tích Lũy (x100)
100 - 2991.000 Điểm Hoa Sơn
Gói Các nguyên liệu cần có kinh mạch nhỏ tuổi (x100)
Lam Tbỏ Tinh 3 (x10)
Cường Hóa Phù 3 (x500)
*