Học Trung Cấp Chính Trị Để Làm Gì

  -  

Nội dung bài viết

I. Đối Tượng Và Tiêu Chuẩn Đào Tạo Ngành Trung Cấp Chính Trị.III. Mục Tiêu Đào Tạo Ngành Trung Cấp Chính Trị.

Bạn đang xem: Học trung cấp chính trị để làm gì

Bạn đang xem: Học trung cấp chính trị để làm gì

Bạn đang xem: Học trung cấp chính trị để làm gì

Chương trình trung cấp Chính trị tại trung cấp Việt Hàn sẽ đào tạo trong 2 học kỳ tương đương với 8 tháng học tập. Học viên khi hoàn thành chương trình học sẽ được cấp bằng trung cấp Chính trị theo quy đinh của Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.


*

Học trung cấp chính trị tại trường Trung Cấp Việt Hàn

I. Đối Tượng Và Tiêu Chuẩn Đào Tạo Ngành Trung Cấp Chính Trị.

1. Đối tượng đào tạo.

– Cán bộ đương chức trưởng, phó phòng ban cấp huyện hoặc tương đương.

– Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức, dự nguồn của Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân cấp cơ sở.

2. Tiêu chuẩn của đối tượng đào tạo.

– Có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cử đi học.

II. Học Phí Ngành Trung Cấp Chính Trị Tại Trung Cấp Việt Hàn.

Xem thêm: Mua Quà Tặng Sinh Nhật Dưới 200K Thiết Thực Và Ý Nghĩa Nhất, Top 5 Quà Tặng Sinh Nhật Dưới 200K

III. Mục Tiêu Đào Tạo Ngành Trung Cấp Chính Trị.

1. Về kiến thức.

Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Quan điểm về đường lối, chính sách của đảng và nhà nước ta ở các thời điểm. Một số nội dung về khoa học hành chính, quản lý nhân sự.

2. Về kỹ năng.

Giúp học viên sau khi hoàn thành chương trình học tập có thể áp dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức lý luận Mác Lênin vào thực tiễn công tác của mình. Một số kỹ năng lãnh đạo,quản ký nghiệp vụ trong công việc thực tiễn.

3. Về thái độ.

Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.

IV. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển Ngành Trung Cấp Chính Trị.

Giấy giới thiệu đi học của các cơ quan ban ngành.Đơn xét tuyển trung cấp Chính trị mẫu Trung Cấp Việt Hàn.Bằng cấp cao nhất đang có bản photo công chứng- Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu bản photo có công chứngGiấy xác nhận học sinh, sinh viên của địa phương cấp.2 ảnh 3×4, 2 ảnh 4×6 chụp không quá 6 tháng.

Xem thêm: Cách Tạo, Kiểm Tra Và Thay Đổi Cột Identity Sql Là Gì, Cột Identity Trong Sql Server

Trung Cấp Việt Hàn.