hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

Câu hỏi:

14/05/2020 100,359

Bạn đang xem: hiện tượng tự cảm là hiện tượng cảm ứng điện từ do sự biến thiên từ thông qua mạch gây ra bởi

A. Sự vận động của nam châm hút từ với mạch.

B. Sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự vận động của mạch với phái nam châm

D. Sự đổi thay thiên kể từ ngôi trường Trái Đất

Đáp án B

Tự cảm là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình kể từ tự sự đổi thay thiên kể từ trải qua mạch tạo nên vày sự đổi thay thiên của chủ yếu độ mạnh loại năng lượng điện vô mạch.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một khuông chạc phẳng lì, diện tích S trăng tròn (cm2), bao gồm 10 vòng chạc bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều. Vectơ chạm màn hình kể từ thực hiện trở nên với mặt mày phẳng lì khuông chạc một góc 30o và có tính rộng lớn B = 2.10-4 (T). Người tao thực hiện cho tới kể từ ngôi trường tách đều cho tới ko trong vòng thời hạn 0,01 (s). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện tại vô khuông chạc trong vòng thời hạn kể từ ngôi trường đổi khác là

A. 3,46.10-4 (V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 2:

Môt khuông chạc dẫn với 1000 vòng được bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều sao cho những lối chạm màn hình kể từ vuông góc với mặt mày phẳng lì khuông. Diện tích từng vòng chạc là 2 dm2. Cảm ứng kể từ được tạo tách đều đều kể từ 0,5 T cho tới 0,2 T vô thời hạn 0,1s. Độ rộng lớn suất năng lượng điện động vô toàn khuông chạc là

A. 0,6 V

B. 6 V

C. 60 V

D. 12 V

Câu 3:

Một ống chạc có tính tự động cảm L, ống chạc loại nhị với số vòng chạc tăng gấp rất nhiều lần và diện tích S từng vòng chạc tách 1/2 đối với ống chạc loại nhất. Nếu nhị ống chạc với chiều nhiều năm như nhau thì chừng tự động cảm của ống chạc loại nhị là:

A. L

Xem thêm: sinh mệnh của anh tình yêu của em

B. 0,5L

C. 2L

D. 4L

Câu 4:

Một cuộn chạc phẳng lì, với 100 vòng, nửa đường kính 0,1m. Cuộn chạc bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những lối chạm màn hình kể từ. Nếu cho tới chạm màn hình kể từ tăng lên đặn kể từ 0,2 T lên gấp rất nhiều lần vô thời hạn 0,1s. Suất năng lượng điện động chạm màn hình vô cuộn chạc sẽ có được chừng lớn?

A. 0,628 V

B. 6,29 V

C. 1,256 V

D. Một độ quý hiếm khác

Câu 5:

Một khuông chạc dẫn hình vuông vắn cạnh a = 6 cm; bịa đặt vô kể từ ngôi trường đều B = 4.10-3 T, lối mức độ kể từ ngôi trường vuông góc với mặt mày phẳng lì khuông chạc. Cầm nhị cạnh đối lập hình vuông vắn kéo về nhị phía sẽ được hình chữ nhật với cạnh này nhiều năm gấp rất nhiều lần cạnh cơ. hiểu năng lượng điện trở khuông R = 0,01Ω, tính năng lượng điện lượng dịch rời vô khung

A. 12.10-5 C

B. 14.10-5 C

C. 16.10-5 C

D. 18.10-5 C

Câu 6:

Vòng chạc sắt kẽm kim loại diện tích S S phù hợp với véc tơ chạm màn hình từ là 1 góc 30o, cho thấy độ mạnh của chạm màn hình kể từ đổi thay thiên theo đòi thời hạn như vật thị, suất năng lượng điện động chạm màn hình sinh đi ra có mức giá trị

A. 0 V

B. S32 V

C. S2 V

D. S V

Xem thêm: đi đến nơi có gió tập 17

TÀI LIỆU VIP VIETJACK