Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

  -  

Thuật ngữ tiếng anh chăm ngành kế toán thù thông dụng - Để các bước của doanh nghiệp được dễ ợt cùng dễ dãi hơn, bạn luôn luôn phải có kỹ năng về tiếng Anh siêng ngành. Đối cùng với ngành kế tân oán cũng thế. Sau phía trên, công ty chúng tôi đã tổng đúng theo danh sách từ vựng giờ anh chuyên ngành kế tân oán - kiểm tân oán mà các bạn hay gặp mặt trong nghành này, hy vọng chúng để giúp đỡ các bạn dễ dàng làm việc vào môi trường kế toán- kiểm toán bằng giờ Anh dễ dãi hơn.

Bạn đang xem: Hàng bán bị trả lại tiếng anh là gì

quý khách vẫn xem: Hàng bán bị trả lại giờ anh là gì


*

** Dưới đó là đầy đủ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thù thường dùng độc nhất bây chừ, thuộc chúng tôi khám phá qua nhé!

1. Accounting entry: bút toán

2. Accrued expenses: giá thành cần trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments to suppliers : Trả trước người bán

5. Advances lớn employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng phẳng phiu kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: thi công cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in hand : Tiền phương diện trên quỹ

13. Cash in transit: Tiền đã chuyển

14. Check and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: giá cả desgin cơ bạn dạng dsống dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn phân phối hàng

17. Current assets: Tài sản lưu lại hễ với chi tiêu ngắn hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn cho hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách chi tiêu đợi kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài trả chi phí trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế tài sản cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế tài sản cố định và thắt chặt mướn tài chính

24. Equity & funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Ngân sách chi tiêu vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: túi tiền bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asmix costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản vắt định

37. General and administrative expenses: Chi tiêu quản lý doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công rứa, phương pháp vào kho

43. Intangible fixed asphối costs: Nguyên giá gia sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị chức năng nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment and development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

48. Itemize: Mở tè khoản

49. Leased fixed asset costs: Nguyên ổn giá bán gia tài cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

51. Liabilities: Nợ phải trả

52. Long-term borrowings: Vay dài hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản đầu tư tài bao gồm nhiều năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ lâu năm hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp, cam kết cược, cam kết quỹ lâu năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu bốn chứng khân oán lâu năm hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

quý khách vẫn xem: Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn kinh phí đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản cố định và thắt chặt và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận từ hoạt động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu giữ hễ khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí đầu tư, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ lâu dài khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản đề xuất thu khác

69. Other short-term investments: Đầu bốn ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn chủ ssinh hoạt hữu

71. Payables lớn employees: Phải trả người công nhân viên

72. Prepaid expenses: giá thành trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận từ chuyển động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự chống giảm ngay sản phẩm tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng cài đang đi trên đường

77. Raw materials: Các nguyên liệu, vật tư tồn kho

78. Receivables: Các khoản yêu cầu thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận chưa phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản sút trừ

84. Sales expenses: túi tiền bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá bán hàng

86. Sales returns: Hàng phân phối bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính thêm hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư tài chính nđính thêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nđính hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp ngân hàng, ký kết cược, ký kết quỹ nthêm hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn chứng khoán thù ngắn thêm hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn tởm doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản vượt chờ xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế cùng những khoản yêu cầu nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cùng mối cung cấp vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare và reward fund: Quỹ khen thưởng và phúc lợi

** Một số tự vựng siêng ngành khi kế toán thù làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: nhà tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: tài khoản đề nghị thu

4. Accrual basi: cách thức kế toán dựa vào dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lợi nhuận chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá bán cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương thức kế toán dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng chỉ chi phí gửi

14. Clear: tkhô giòn toán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh khô tân oán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự giảm giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thỏng ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại thanh hao tân oán không cần sử dụng tiền mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng liên quan mang lại kế toán quản ngại trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General và administrative sầu expenses: Chi tiêu thống trị doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu vận động tài chính

5. Financial rattiện ích ios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế toán viên công bệnh (cpa)

10. Issued capital: Vốn phân phát hành

11. Working capital: Vốn lưu lại động

12. Carrying cost: Ngân sách bảo tồn sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá bán gốc

** Các phương pháp vào giờ anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( áp dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là nhà yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable & trade payable = số dư nợ yêu cầu trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ bắt buộc trả thời điểm đầu kỳ + các khoản ưu tiên nhận được + Các khoản tiền nợ trả đến công ty hỗ trợ + bù trừ thân nợ nên thu với nợ nên trả.

Xem thêm: Cảnh Sát Hình Sự Bắc Đại Bàng &Apos;Cảnh Sát Hình Sự&Apos; Giờ Ra Sao?

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý giá còn sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chăm ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Pmùi hương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế tân oán thông dụng

Trên đó là đầy đủ trường đoản cú vựng chuyên ngành kế tân oán được sử dụng các nhất ở từng doanh nghiệp lớn.

Xem thêm: Cách Chơi Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Trên Pc, Ultimate Ninja Storm 4 Việt Ngữ 100 % Thành Công

Để rất có thể làm cho giỏi rộng vào từng nghành của ngành kế tân oán, thì ngay lập tức bay giờ đồng hồ các bạn đề nghị triết lý xu hướng cách tân và phát triển vào sự nghiệp của bản thân. Mà rất có thể cách giỏi với hiệu quả nhất bay tiếng là không chấm dứt nâng cao kỹ năng và kiến thức tương tự như kinh nghiệm làm việc của bản thân mình qua các khóa huấn luyện và đào tạo kế toán thù làm việc các trung trung khu.