Handout nghĩa là gì

  -  
On page two of your handout you will find a các mục of the books that I have referred to during the lecture.

Bạn đang xem: Handout nghĩa là gì


 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ hufa.edu.vn.Học các từ bạn phải tiếp xúc một bí quyết tự tin.

Xem thêm: Quyền Rút Vốn Tiếng Anh Là Gì ? Sự Rút Vốn Giảm Đầu Tư Là Gì


something such as food, clothing, or money that is given không tính phí khổng lồ someone who has a great need for it:
a document given to each person who is present, usually khổng lồ give information about a particular subject:
Shareholders are to lớn receive a 25p a share cash handout after the company banked £219m from the sale last year.

Xem thêm: Thứ 7 Đánh Lô Gì - Thứ 7 Đánh Lô Đề Con Gì, Số Gì


money that is given by a government to people, organizations, or industries lớn encourage a particular activity:
More than 50 American billionaires have sầu received government farm handouts in recent years from a program created to help struggling small farmers survive sầu.
(foto)copia di documenkhổng lồ distribuikhổng lồ a tutti in una lezione o riunione, pieghevole, volantino…
*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tư Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message