HAI GÓC KỀ BÙ LÀ GÌ

  -  
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90 độ

Hai góc kề bù là hai góc vừa kề và vừa  nhau. Hai góc kề nhau  hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ  cạnh chung.

Bạn đang xem: Hai góc kề bù là gì

Hai góc bù nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180 độ.

 Hai góc kề nhau là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

~ Hok T ~


hai góc kề bù là hai góc có tổng bằng 180 độ

hai góc phụ nhau có tổng bằng 90 độ

hai góc kề nhau có tổng bằng 180 độ

hai góc bù nhau có tổng bằng 180 độ


Góc kề bù là gì????

Tia phân giác của 1 góc là gì????

Góc là gì???

Góc phụ nhau là gì???

Góc bù nhau là gì???


Góc bù nhau là hai góc có tổng số đo là 180 độ

Tia phân giác của một góc là là tia nằm giữa 2 cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau

Góc là hình gồm 2 tia chung gốc

Góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 180 độ

Góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau


+ Hai cặp góc so le trong

\({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_3}\)

+ Bốn cặp góc đồng vị

\({\widehat A_2}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_3}\) và \({\widehat B_3}\); \({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_4}\); \({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_1}\)

+ Hai cặp góc trong cùng phía

\({\widehat A_1}\) và \({\widehat B_2}\); \({\widehat A_4}\) và \({\widehat B_3}\)

Quan hệ giữa các cặp góc

Nếu hai đường thẳng cắt một đường thẳng thứ ba và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Hai góc so le trong còn lại bằng nhau

+ Hai góc đồng vị bằng nhau

+ Hai góc trong cùng phía bù nhau


Đúng 0
Bình luận (0)

bù nhau


Đúng 0
Bình luận (0)

Thế nào là hai góc kề bù? vẽ hai góc xOz và zOy kề bù?


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi Hủy

hai góc kề bù là hai góc kề nhau và có tổng số đo là 180 độ


Đúng 0

Bình luận (0)

Hai góc kề bù là hai góc có chung 1 cạnh và hai tia còn lại là hai tia đối nhau. 

Bạn tự vẽ nhé vẽ theo công thức ở trên ấy .


Đúng 0
Bình luận (0)

Hai góc kề bù là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm ở hi mặt phẳng đối nhau có bờ là cạnh chung ; có tổng số đo là \(180^0\)


Đúng 0
Bình luận (0)

Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Ta luôn có ∠ m O t + ∠ w O t = ∠ m O w

b) Nếu ∠ m O t + ∠ w O t = ∠ m O w thì tia Ot nằm giữa hai tia Om và Ow;

c) Hai góc có tổng bằng 180o là hai góc kề bù;

d) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia đối của góc kia;

e) Hai góc nhọn là hai góc phụ nhau;

f) Hai góc nhọn là hai góc bù nhau;

g) Hai góc vuông là hai góc kề bù;

h) Hai góc phụ nhau mà một góc là 45o thì góc kia là 135o;

i) Hai góc bù nhau mà một góc là 45o thì góc kia là 45o


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi Hủy

a) Sai vì 

*
 chỉ đúng khi Ot là tia nằm giữa hai tia Om và Ow .

b) Đúng

c) Sai vì Hai góc có tổng bằng 180° là hai góc bù nhau.

d) Sai vì Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau.

e) Sai vì tổng số đo của hai góc nhọn có thể khác 90°

f) Sai

g) Sai vì nếu hai góc vuông không có cạnh chung thì không phải là hai góc kề bù.

Xem thêm: Giải Mã Trò Chơi Bắt Chữ (2710 Câu) Mới Và Đầy Đủ Nhất, Tổng Hợp Đáp Án Game Bắt Chữ

h) Sai vì hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng 90°. Suy ra, biết số đo của một góc bằng 45° thì số đo của góc còn lại cũng bằng 45°.

i) Sai vì hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 180°. Suy ra, biết số đo của một góc bằng 45° thì số đo góc còn lại bằng 135° .

Vậy trong bài này chỉ có câu b là đúng, các câu còn lại là sai.


Đúng 0

Bình luận (0)

góc kề nhau , phụ nhau, kề bù là gì ?


Lớp 6 Toán
5
0
Gửi Hủy

HOC LAI LY THUYET DI BAN


Đúng 0

Bình luận (0)

là = 180 độ


Đúng 0
Bình luận (0)

Trong sách giáo khoa toán 6 tập 2 có nhé!


Đúng 0
Bình luận (0)

A) cho góc mOn . Vẽ góc nOt kề bù với góc mOn . Vẽ góc mOz kề bù với góc mOn . Khiu đó mOn và tOz có phải là hai góc đối đỉnh ko?

b)Cho góc hBk. vẽ Bm là tia phân giác của góc hBk . vẽ Bm" là tia đối của tia Bm. Vẽ góc kBj kề bù với góc hBk. khi đó các góc m"Bj và hBm có phải là hai góc đối đỉnh ko

c)cho góc xOy vẽ góc yOz kề bù với góc xOy vẽ gos xOt kề bù với góc xOy. Vẽ Om kề bù với góc zOy vẽ Om là tia phân giác của góc tOxkhi đó zOn và xOm có phải là 2 góc đối đỉnh ko


Lớp 7 Toán Ôn tập toán 7
2
0
Gửi Hủy

huhuh nhanh lên mình đang cần gấp

 


Đúng 0

Bình luận (0)

m t n z O

Ta có:

\(\widehat{mOz}\) kề bù với \(\widehat{mOn}\)

\(\widehat{nOt}\) kề bù với \(\widehat{mOn}\)

\(\Rightarrow\) \(\widehat{mOz}\) và \(\widehat{nOt}\) đối đỉnh


Đúng 0
Bình luận (0)

* Ai giỏi toán giúp mình giải nhanh nhé!!!

Câu nào đúng, câu nào sai, giải thích :

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180 độ là hai góc kề bù.

b) Hai góc kề bù nếu tia đối của góc này là tia của góc kia.

c) Hai góc vuông là hai góc kề bù.

Xem thêm: Con Hến Tiếng Anh Là Gì ? Từ Vựng Tiếng Anh Về Hải Sản Con Hến Tiếng Anh Là Gì

CẢM ƠN NHÉ
Lớp 6 Toán
2
0
Gửi Hủy

a) Sai. Vì chúng mới có bù chứ chưa có kề. Đầy trường hợp chúng bù chứ ko kề. Nếu vẽ hình được mình sẽ minh họa cho bạn

b) Đúng

c) Sai. Giải thích như câu a, còn thiếu kề


Đúng 0

Bình luận (0)

câu a sai vì có nhiều trường hợp xảy ra khi 2 góc có tổng =180 độ nhưng k kề nhau 

câu b đúng vì trong trường hợp này 2 góc sẽ kề nhau và tổng = 180 độ vì góc đó cộng với góc tạo bởi tia đối của nó =180 độ

câu c sai vì 2 góc vuông k kề nhau thì k phải 2 góc kề bù


Đúng 0
Bình luận (0)

Với hai góc kề bù ta có định lý sau: Hai tia phân giác của hai góc kề bù tạo thành một góc vuông

Hãy vẽ hai góc xOy và yOx’ kề bù, tia phân giác Ot của góc xOy, tia phân giác Ot’ của góc yOx’ và gọi số đo của góc xOy là mº.


Lớp 7 Toán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
hufa.edu.vn