GLUE LÀ GÌ

  -  
a sticky substance that is used for joining things together permanently, produced from animal bones và skins or by a chemical process


Bạn đang xem: Glue là gì

 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hufa.edu.vn.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tin.


to lớn join something khổng lồ something else with a sticky substance that makes the two things stay together when it dries:
Each presentation of a surface can be reduced lớn a singleton by inverse and gluing operations since a surface is connected.
In this paper, we consider the space 2 of the planar homeomorphisms that are obtained by gluing two translations together, endowed with the compact-open topology.
Birds và rodent dishes were glued khổng lồ the top of long plastic cylinders and mix 2-3 cm above the ground surface.
When sherds were glued together to lớn khung complete or par tial vessel, they were counted as a single sherd in the sherd counts.
We describe a single step called a prefix gluing which may need to be repeated several times in the process of removing a prefix problem.
A bordism is seen as a morphism between the incoming và outgoing boundaries, và bordisms are composed by glueing matching inputs to outputs.
Under this viewpoint, a monomial maps is the result of gluing together n + 1 compatible toral endomorphisms in a particular way.
After projection onlớn the sphere, 12 copies of the fundamental piece of the figure-eight are glued together smoothly lớn khung the full orbit.
Các ý kiến của những ví dụ ko trình bày cách nhìn của những biên tập viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press tốt của những bên cấp phép.


Xem thêm: 10 Bộ Yugioh Card Tiếng Việt, Hướng Dẫn Đọc Và Dịch Bài Yugioh Sang Tiếng Việt

*

a type of dance in which the rhythm is kept by the noise of the dancer"s shoes on the floor

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Cách Điều Khiển Chuột Bằng Bàn Phím, Cách Di Chuyển Chuột Bằng Bàn Phím Laptop

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語