Former name là gì

  -  
Former + mẫu gì đó => nghĩa là loại nào đó là cố kỉnh, cũ, đã có lần là mẫu gì đấy, nghe nặng nề đọc kinh