FLYING COLOURS LÀ GÌ

  -  

Popular American Idioms # 64Thành ngữ Mỹ phổ cập, bài số 64WITH FLYING COLORS / CRY OVER SPILLED MILK


*

*

ính chào quí vị thính đưa. Xin mời khách hàng theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 64 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm với Christopher Cruise prúc trách rưới.

Bạn đang xem: Flying colours là gì

The two idioms we’re learning today are WITH FLYING COLORS and CRY OVER SPILLED MILK.

Trong bài học kinh nghiệm từ bây giờ, hai thành ngữ ta học là WITH FLYING COLORS cùng CRY OVER SPILLED MILK.

It’s the end of the school year. All students work hard, they study day & night to pass exams either to lớn be promoted khổng lồ a higher màn chơi or graduate from their school. They know they need a good foundation for the next phase of their life.

Đã đến khi hết niên học tập. Học sinch, sinh viên học chịu khó, chúng ta học sớm hôm nhằm thi đậu, lên lớp cao hơn nữa, hoặc giỏi nghiệp trường học của mình. Họ biết là chúng ta cần có căn bản để sửa soạn mang đến bước tới trong cuộc đời.

MIKE: Mai Lan, my frikết thúc Bill is so depressed these days. That’s unusual, he’s normally not this type.Mai Lan, các bạn của mình, anh Bill, đã xuống tinh thần lắm. Thực là phi lý. Thường khi anh ta không phải là bạn như thế.

MAI LAN: He’s usually quite upbeat, happy và energetic. Do you know what happened to him?Anh là fan luôn luôn hăng hái, nô nức, đầy tích điện. Anh gồm biết tất cả câu hỏi gì xẩy ra mang đến anh ấy không?

MIKE: Well. He failed a math kiểm tra, not a quiz, but a semester exam, a major part of his grade-point average.Ồ. Anh ta thi rớt một bài xích tân oán, chưa hẳn thi thường xuyên mà lại là thi cá nguyệt, một trong những phần điểm bự Lúc tính điểm vừa phải cuối niên khóa.

MAI LAN: I can’t imagine Bill failing a major exam. He’s always ahead of his class.Tôi tất yêu tưởng tượng Bill thi rớt một bài xích thi quan trọng đặc biệt. Anh ta luôn luôn luôn tốt vào lớp.

MIKE: Bill’s smart. He failed the demo because he didn’t read the questions carefully & his answers were not to lớn the point.

Bill logic. Anh làm hư bài bác thi bởi ko đọc kỹ thắc mắc yêu cầu đa số câu vấn đáp của anh ấy không ổn đề.MAI LAN: That’s regrettable. Does he have another chance?Thực là đáng tiếc. Anh bao gồm cơ hội như thế nào không giống không?

MIKE: Not for this time. But there’s always one for the future.Lần này thì không. Nhưng luôn luôn luôn còn dịp khác sau đây.

MAI LAN: So what can you vì khổng lồ cheer hyên ổn up? What’s past is past. It doesn’t help to lớn be depressed. Don’t you agree?Vậy anh làm thế nào để giúp anh ta lên tinh thần? Cái gì sẽ qua là đang qua. Buồn cũng không ích gì. Anh chấp nhận không?

MIKE: I agree that being depressed doesn’t help. But Bill needs some time to lớn get over his disappointment. He’s disappointed with himself. I told hyên to stop crying over spilled milk.

Xem thêm: Đánh Bại Thủ Lĩnh Làng Tre Dochun Sẽ Nhận Được Huy Hiệu Gì? Lọ Nước Bí Naksun

Tôi đồng ý là ko có ích gì. Nhưng Bill cần một thời hạn để thay win được sự bế tắc của anh ấy. Anh bế tắc cùng với chính anh. Tôi đang bảo anh "stop crying over spilled milk".

MAI LAN: What do you mean?Anh có ý nói gì?

MIKE: To cry over spilled milk means to be unhappy about what cannot be undone. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilled S-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.To cry over spilled milk Tức là bi lụy lòng bởi vì một Việc đã xẩy ra cơ mà không biến đổi được nữa. Việc sẽ rồi. Cry C-R-Y over O-V-E-R spilledS-P-I-L-L-E-D milk M-I-L-K.

MAI LAN: When the milk is spilled, you cannot get it bachồng, right?lúc sữa đổ xuống rồi, không lấy lại được, bắt buộc không ?

MIKE: Exactly. He can’t change the situation. What he can vày is to study seriously & be prepared for the next.Thế đó. Anh ta cấp thiết thay đổi vấn đề này. Việc anh có tác dụng được là học hành nghiêm túc với sẵn sàng mang lại kỳ thi cho tới.

MAI LAN: Mike, this situation reminds me of what happened lớn me myself many years ago. One day, I bought a very expensive sầu piece of silk & tried lớn make a dress.Mike. chuyện này có tác dụng tôi nghĩ mang lại một cthị xã xảy ra đến chính tôi những năm ngoái đây. Một hôm tôi cài một khúc lụa vô cùng đắt với nuốm may một cái áo.MIKE: I can guess the rest of the story. You cut it wrongly và ruined the entire piece, right?Tôi đân oán được mẩu chuyện còn lại rồi. Cô giảm không nên với lỗi hết miếng lụa, phải không?

MAI LAN: So right, Mike. I was so sad, my mother told me not to lớn cry over spilled milk and start saving lớn try again. She was right.Đúng quá, Mike. Tôi bi đát lắm. Má tôi bảo tôi đừng bao gồm cry over spilled milk. Cthị xã sẽ rồi, bắt đầu để dành chi phí và có tác dụng lại.

MIKE: Just like you, Bill will get out of this depression soon. He’ll be OK, he’ll get baông xã on traông chồng.Cũng nhỏng cô, Bill sẽ thoát ra khỏi cơn xuống lòng tin cùng quay trở lại nlỗi xưa.

MAI LAN: I agree. Bill is a go-getter, he won’t give up. He won’t repeat the same mistake.Tôi gật đầu. Bill là ngườn năng nổ đạt mục đích. Anh sẽ không còn đầu mặt hàng, không có tác dụng lỗi như thế nữa.

MIKE: I’m sure he’ll be careful the next time he takes a test. He’ll pass with flying colors.Tôi chắc chắn rằng lần thi sau Bill đã cảnh giác. Anh sẽ thi đỗ “with flyingcolors”.

MAI LAN: What did you say? With flying colors?Anh nói gì vậy anh? With flying colors?

MIKE: That’s right. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. He’ll pass with flying colors means he’ll pass easily, excellently.Đúng đó. With flying F-L-Y-I-N-G colors C-O-L-O-R-S. Anh ta vẫn thi đỗ “with flying colors” nghĩa là đỗ thuận lợi, xuất sắc đẹp.

MAI LAN: I’m sure he will. Let’s hope by now he has stopped crying over spilled milk và is prepared lớn pass the next thử nghiệm with flying colors.Tôi đoán chắc anh ta đã như thế. Hy vọng hiện thời anh đang quên cthị trấn đã rồi và sẵn sàng thi đậu kỳ cho tới tiện lợi, xuất nhan sắc.

MIKE: Mai Lan, you know what, if you sign up for a beauty contest, you will qualify with flying colors.Mai Lan, cô biết ko, ví như cô ghi danh dự cuộc thi vẻ đẹp thì cô xứng danh một giải pháp xuất dung nhan.

Xem thêm: Phần Mềm Steam (Phần Mềm) - Lý Do Nên Dùng Steam Khi Bạn Là Game Thủ

MAI LAN: Oh, Mike. Stop joking.Ồ, Mike. Đừng có nói giỡn!

Hôm ni họ vừa học tập nhị thành ngữ : WITH FLYING COLORS nghĩa là THÀNH CÔNG DỄ DÀNG, XUẤT SẮC với CRY OVER PILLED MILK nghĩa là THAN PHIỀN MỘT CHUYỆN ĐÃ QUA KHÔNG SỬA ĐƯỢC. Hằng Tâm cùng Christopher Cruise xin hẹn chạm mặt lại quí vị vào bài học tới.