Food and agriculture organization of the united nations: home

  -  

FAO là viết tắt của từFood and AgricultureOrganization of the United Nations thương hiệu của một tổ chức lương thực cùng nông nghiệp liên hợp quốc. Trong đó FAO đóng sứ mệnh quan liêu trọng vào việc cung cấp nguồn thực phẩm, lương thực, cứu trợ ở một số vùng, quốc gia lãnh thổ đang gặp phải tình trạng mất bình an lương thực đồng thời đẩy lùi những nạn đói càng ngày càng phổ biến. Cùng search hiểu kĩ hơn về mục đích với mục tiêu của FAO là gì trong bài viết dưới đây!

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Việt Nam trở thành một vào những thành viên của tổ chức từ năm 1975 cùng vào hơn 40 năm qua đã có những thành tựu đáng kể, từ đó có thể khẳng định FAO đóng mục đích quan lại trọng với đất nước có thế mạnh sạn xuất lương thực và thực phẩm như ở Việt Nam.

Thúc đẩy qua trình sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam

FAO có mục đích quan tiền trọng trong việc sản xuất lương thực Việt Nam với việc thực hiện cùng tập trung vào nhiều chính sách dự án chuyển giao công nghệ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực dinc dưỡng, trong đó tổng số tiền tài trợ của tổ chức Nông Lương liên hiệp quốc dành riêng cho Việt Nam lên đến mặt hàng trăm triệu đô la.

Kiểm rà những dịch bệnh gây hại đến nông sản chăn nuôi


Tìm hiểu thêm về phương châm của tổ chức FAO là gì đối với Việt Nam đó là những đề xuất những giải pháp ngăn chặn tình trạng bệnh lây nhiễm có thể khiến nguy hại đến nông sản cùng chăn nuôi góp phần kiến tạo với xây dựng môi trường sản xuất lương thực sạch nhưng mà lành mạnh.