Fair weather friend là gì

  -  

Kính chào quí vị thính mang. Xin mời quý khách theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài bác số 21 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm và Brandon phú trách.

Bạn đang xem: Fair weather friend là gì

Đang xem: Fair weather friover là gì

The two idioms we’re learning today are FAIR-WEATHER FRIEND & BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH.

Trong bài học từ bây giờ, nhị thành ngữ ta học là FAIR-WEATHER FRIEND cùng BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH.

*

*

Mai Lan và Mike are walking along the hall of a shopping mall. Shop windows glow with bright lights và multicolor merchandize. Escalators carry shoppers up & down several floors of shops.

Mai Lan cùng Mike đã đi dạo dọc theo mặt hàng lang trong một thương xá. Các cửa hàng rực sáng cùng với ánh đèn sáng chói lọi với hàng hóa các mầu dung nhan. Thang cuốn chlàm việc thương khách hàng lên xuống nhiều tầng.

MIKE: Look, Mai Lan. Do you see the man in the xanh wind-breaker on the other side?

Nhìn tề Mai Lan. Cô có thấy người khoác áo gió blue color lơ bên kiakhông ?

MAI LAN: I don’t see hlặng yet. There are so many people here. Which direction did he go?

Tôi không thấy anh ta. phần lớn fan vượt. Anh ta đi hướng như thế nào vậy ?

MIKE: There. There. He’s stepping on the up escalator. See hyên ổn now?

Kìa, tề. Anh ta đang tiến bước thang cuốn nắn đi lên. Thấy rồi chứ ?

MAI LAN: Yeah. I see hyên now. Is he a friover of yours?

Rồi. Tôi thấy ảnh rồi. Ảnh là chúng ta của anh hả ?

MIKE: That’s Glen Filmore. He’s not really my friend but a good acquaintance. Whenever we meet, we always chat pleasantly. Glen is the only son of the owner of the Phoenix Bank.

Đó là Glen Filmore. Anh ta không hẳn là bạn của tôi, mà lại là 1 bạn quen đáng quí. lúc như thế nào gập nhau, tôi cùng với anh thì thầm hết sức vui. Glen là người con trai khác biệt của chủ ngân hàng Phượng Hoàng.

MAI LAN: Well. He must be really rich. Being from such a family, I’m sure he gets whatever he wants without having to lớn work.

Ồ. Chắc là anh ta giầu lắm. Tại trong gia đình đó, tôi chắc chắn là anh ta mong mỏi gì được nấy nhưng mà không hẳn đi làm.

MIKE: True. But he’s working. He’s also going to school.

Đúng. Nhưng hình ảnh sẽ đi làm việc đó. Ảnh cũng đi học nữa.

MAI LAN: Really? What does he do? Where does he go khổng lồ school?

Thực hả ? Hình ảnh làm những gì ? Hình ảnh đến lớp ở chỗ nào ?

MIKE: He’s an administrative assistant in a consulting firm. He’s doing graduate work at a local university.

Anh ta là phụ ta hành chánh vào một cửa hàng tư vấn. Anh cũng đang học tập chương trình cao học tập trên một trường đại học sinh hoạt vùng này.

MAI LAN: Well, I understand that’s not a high-paying job. Why does he vì chưng that?

Ồ, tôi hiểu là việc đó không trả lương cao. Tại sao hình họa lại làm cho ?

MIKE: He doesn’t really need the money. He needs the experience, from the bottom up. Eventually, he may one day become the president of his father’s business.

Ảnh thực tế không buộc phải chi phí. Hình ảnh bắt buộc tay nghề từ cung cấp dưới tăng trưởng. Mai sau, có thể anh ta đang trlàm việc đề xuất giám đốc của người tiêu dùng ba anh.

MAI LAN: He has good looks, good brain, good pocketbook. What a life!

Anh ta tất cả tướng mạo tá đẹp nhất, trí thông minh hợp lý, túi tiền lớn ! Sao cơ mà cuộc đời rất đẹp cầm !

MIKE: So true. He’s quite busy during the week, but on weekends, he goes to lớn parties with his friends or hosts parties at his parents’ home. I was invited once, there were so many people.

Đúng lắm. Ảnh tương đối bận trong tuần, nhưng mà vào cuối tuần, anh ta đi dự tiệccùng với chúng ta hoặc mlàm việc tiệc ở trong nhà ba má hình họa. Tôi được mời một lần, đông fan lắm.

MAI LAN: Of course he has a lot of friends. When you are rich, it’s easy khổng lồ have sầu friends. You provide them with good food, good fun. Who wouldn’t like to come?

Dĩ nhiên anh ta có khá nhiều chúng ta. Lúc anh giầu thì rất đơn giản tất cả bạn. Anh hỗ trợ thức ăn ngon, trò chơi vui. Ai cơ mà chẳng say đắm cho tới ?

MIKE: Yes, you’re right. Do you know a term referring to a person who is friendly khổng lồ you only when you are successful?

Phải. Cô đúng. Cô tất cả biết một trường đoản cú mô tả một tín đồ chỉ gần gũi cùng với ta bao giờ ta thành công xuất sắc ko ?

MAI LAN: No, I don’t. What is it?

Không. Tôi trù trừ. Từ sẽ là gì vậy ?

MIKE: That person is called a fair-weather friend. Fair F-A-I-R, weatherW-E-A-T-H-E-R. He comes khổng lồ you when the weather is good, when you’re rich. Then when you fail, you can’t find them.

Xem thêm: Tìm Hiểu Đầu Số 0316, 0586, 0596, 0706 Là Mạng Gì ? Giải Đáp 0703 Là Mạng Gì, 0706 Là Mạng Gì

Người kia Hotline là fair-weather frikết thúc. Fair F-A-I-R, weather W-E-A-T-H-E-R. “Bạn khi tiết trời xuất sắc, chúng ta xu thời.” Quý Khách này chỉ cho tới Khi ta giầu, Lúc ta thua cuộc , thì không thấy bọn họ đâu.

MAI LAN: Glen must have many fair-weather friends.

Chắc Glen có nhiều “fair-weather friends.”

MIKE: I know he has many friends. They tiệc nhỏ together, they play tennis & golf together, they travel together sometimes, too. Many aý muốn them are very decent, but maybe some are fair-weather friends. Who knows? Glen is so rich and so generous.

Tôi biết hình họa có tương đối nhiều chúng ta. Họ đi tiệc với nhau, chơi tennis, golf và đôi lúc đi du lịch cùng nhau. đa phần chúng ta của Glen tốt, nhưng mà có thể tất cả bạn là bạn fair-weather. Ai biết được ? Glen sẽ giầu và lại rộng rãi lắm.

MAI LAN: My parents had some true fair-weather friends. When they were earning good salaries, they had many so-called “friends” who came lớn our house regularly. My parents & they went to lớn the restaurants and played cards together very often. Then my father lost his job. We lived on my mother’s income for a few years. We became poor, most of my parents’ friends were gone. Fair-weather friends!

Ba má tôi thực sự bao gồm fair-weather friends. lúc ông bẫy tìm những lương ông bả có không ít tín đồ tạm thời Hotline là các bạn, tới đơn vị hầu hết đặn. Ba má tôi cùng chúng ta đi ăn cơm trắng tiệm, đùa bài xích với nhau luôn luôn luôn. Rồi cha tôi mất vấn đề. Chúng tôi sinh sống bởi lương của má tôi thôi trong vài ba năm. Chúng tôi nghèo đi, nhiều phần bạn của bố mẹ tôi đi mất. “quý khách khi ttách tốt”, fair weather friends đó !

MIKE: Well. That’s not surprising. We’ve heard stories lượt thích that before. As for Glen, he has the means lớn entertain his friends; naturally many came khổng lồ hyên ổn. Let’s just hope he won’t fail, so his fair-weather friends won’t turn their baông chồng & his true friends will always stand by hlặng.

Ồ. Đó cũng chẳng xứng đáng quá bất ngờ. Chúng ta sẽ nghe chuyện như vậy rồi. Về phần Glen, anh ta bao gồm phương tiện đi lại nhằm thiết đãi chúng ta, đương nhiên đa số người cho tới cùng với anh. Hy vọng anh ta ko không thắng cuộc, nhằm cho những người bạn “tốt trời” fair-weather friends của anh ý không quay sườn lưng đi cùng bạn thực thì luôn luôn đứng mặt anh.

MAI LAN: Glen is such a lucky guy. He’s born into a rich family. Life is easy for him.

Glen thực là như mong muốn. Anh ta sinh ra vào một gia đình giầu tất cả. Cuộc đời thực dễ ợt.

MIKE: Yeah. Glen’s parents come from wealthy families. They themselves are smart, they have amassed a good fortune. Glen was born with a silver spoon in his mouth.

Ừ. Bố mẹ Glen số đông hình thành vào gia đình giầu tất cả. Rồi chính bọn họ cũng giỏi và sẽ tạo nên sự sản nghiệp mập. Glen hiện ra cùng với “a silver spoon in his mouth”, một chiếc thìa bạc ngơi nghỉ vào mồm, “đẻ bọc điều.”

MAI LAN: He was born with a silver spoon in his mouth?

Anh ta sinh ra cùng với chiếc muỗng bạc sinh sống trong mồm ?

MIKE: He was born B-O-R-N with a silver S-I-L-V-E-R spoon S-P-O-O-N in his mouth M-O-U-T-H. That means he was born inkhổng lồ wealth và comfort.

Anh ta được born B-O-R-N with a silver S-I-L-V-E-R spoon S-P-O-O-N in his mouth M-O-U-T-H. có nghĩa là anh ta hiện ra trong sự giầu gồm và đương đại, vào nhung lụa, đẻ quấn điều.

MAI LAN: From his childhood until now, he can have whatever he wishes for. He was born with a silver spoon in his mouth. Lucky guy!

Từ bé tới giờ anh ta mong gì được nấy. Anh ta đẻ bọc điều. Một bạn suôn sẻ !

MIKE: What he’s luckiest about is that he’s basically not conceited. He’s very kind and considerate. He’s lucky to lớn have such personality. So I can assume he does have sầu many true friends.

Điều anh suôn sẻ duy nhất là căn uống phiên bản anh ta không kiêu kỳ. Ảnh xuất sắc và tế nhị. Ảnh may mắn tất cả bạn dạng tánh những điều đó. Tôi rất có thể đoan chắc anh ta có tương đối nhiều bạn giỏi thực thụ.

MAI LAN: I’m glad for hyên ổn.

Tôi mừng mang lại ảnh.

MIKE: Me too, Mai Lan.

Tôi cũng thế, Mai Lan.

Xem thêm: Tải Game Đánh Cầu Lông Cho Java, Badminton League, Badminton League

Hôm ni bọn họ vừa học nhì thành ngữ : FAIR-WEATHER FRIEND nghĩa là BẠN XU THỜI với BORN WITH A SILVER SPOON IN ONE’S MOUTH tức là ĐẺ BỌC ĐIỀU. Hằng Tâm cùng Brandon xin hứa hẹn chạm mặt lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.