Downfall là gì

  -  
(something that causes) the usually sudden destruction of a person, organization, or government và their loss of power, money, or health:


Bạn đang xem: Downfall là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hufa.edu.vn.Học những trường đoản cú bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


something that causes the destruction of a person, organization, or government & that causes a loss of power, money, or health:
More often than not, such internal competition leads to lớn the downfall of the organization as allegiances are split và kin unity lost.
The downfall of the chiefs was followed by loss of prestige aao ước their underlings, the village headmen.
This political direction, và the sti-ing of wider debate through the limited publication, was the downfall of the plan.
On the contrary, their petty jealousies và frictions, their incompetence và, eventually, their cowardice greatly contributed to lớn its humiliating downfall.
In business, transactions entail substantial risk-taking under uncertainty, which could lead to lớn unbearable losses; in politics, they could lead khổng lồ political downfalls.
And the darkened tones around it foretell that her lover"s downfall will be linked lớn how he treats this symbolic beast.
Disarmament was and is tied absolutely to the issue of security, & this was always likely to lớn be its downfall during this period.
Thus, the incompetence of the monarchs of the ancien regimes in managing socio-economic change led lớn their downfall.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của các biên tập viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press giỏi của những nhà cấp giấy phép.
*Xem thêm: Trò Chơi Game Siêu Nhân Khỉ Cực Vui Nhộn, Game Siêu Nhân

an informal dance in which people vì traditional khiêu vũ in rows & circles, changing partners regularly

Về vấn đề này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các phầm mềm kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Tìm Hiểu Về Svod Là Gì ? Svod Định Nghĩa: Đăng Ký Video Theo Yêu Cầu

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語