độ tự cảm

Độ tự động cảm là tên gọi được bịa đặt cho tới tính chất của một bộ phận ngăn chặn sự thay cho thay đổi của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện nó và thậm chí còn một quãng chạc trực tiếp sẽ sở hữu được một vài năng lượng điện cảm

Bạn đang xem: độ tự cảm

Độ tự động cảm

Độ tự động cảm

 

 

Xem thêm: anh 9 unit 8 looking back