ĐỒ MINH PHƯỢNG VÕ LÂM MIỄN PHÍ

  -  

Thợ rèn thần bí vừa trở về từ Tây Vực, mang theo bí kíp luyện đồ phổ Minh Phượng đã thất truyền hàng ngàn năm. Người đời cho rằng, chỉ cần trang bị dù chỉ một món trang bị Minh Phượng trên người tự khắc võ học trác phàm, nội công thuần thánh vô cực.

Bạn đang xem: đồ minh phượng võ lâm miễn phí

Bằng hữu là kỳ tài võ học, hãy đến tương kiến Thợ rèn thần bí để tìm hiểu huyền cơ thử xem!

*

Trang bị Minh Phượng ẩn chưa nhiều huyền cơ!


Hình ảnhGhi chú
*
Thợ rèn thần bí
Vị trí: Thành Lâm AnChức năng:Chế tạo trang bị Minh PhượngQuy nguyên trang bi Minh PhượngGiám định trang bi Minh Phượng
*
Minh Phượng Chi Hồn
Tính chất: Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.Yêu cầu: Trong quá trình chế tạo cần 1 Minh Phượng Chi Hồn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Minh Phượng Chi Huyết
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.Công dụng: Sử dụng sẽ tăng tỷ lệ hợp thành trang bị Minh Phượng thêm 1%.Giới hạn: Có thể sử dụng tối đa 20 vật phẩm để tăng tỷ lệ thành côngThời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Minh Phượng Bảo Thạch
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.Yêu cầu: trong quá trình chế tạo cần 01 Minh Phượng Chi Hồn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Đồ Phổ Minh Phượng  (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 200 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.

Xem thêm: Nghề Pt Là Gì ? Tìm Hiểu Nghề Pt Gym Với Những Tiềm Năng Và Cám Dỗ

Cách sử dụng: Nguyên liệu để hợp thành trang bị Minh Phượng.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Bảo Rương Minh Phượng (Khôi/Y/Hài/Yêu Đái/Hộ Uyển/Hạng Liên /Bội/Thượng Giới/Hạ Giới/Vũ Khí)
Nguồn gốc: Có được thông qua tham gia chế tạo Bảo Rương Minh Phượng hoặc đổi ngược lại Bảo Rương Minh Phượng từ trang bị Minh Phượng ở NPC Thợ Rèn Thần Bí.Tính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.Công dụng:Khi sử dụng sẽ nhận được trang bị Minh Phượng ngẫu nhiên.Nếu kết hợp với Ngũ Linh Kiểm Định Phù tại NPC Thợ Rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Minh Phượng tùy chọn.Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Ngũ Linh Kiểm Định Phù
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 XuTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Không rớt ra ngoài khi chết trong lúc PK cao. Bán shop 0 lượng.Công dụng: Nếu kết hợp với Bảo Rương Minh Phượng tại NPC Thợ Rèn Thần Bí sẽ nhận được trang bị Minh Phượng tùy chọn.Thời hạn sử dụng: Vĩnh viễn
*
Ngũ Linh Quy Nguyên Phù
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các, giá: 300 XuTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng.Công dụng: Dùng để quy nguyên trang bị Minh Phượng thành Bảo Rương Minh Phượng tại NPC Thợ Rèn Thần Bí.

Xem thêm: Kiếm Vũ Giang Hồ Thuyet Minh, Phim Kiếm Vũ Giang Hồ (2010) Full Hd

Thời hạn sử dụng: vĩnh viễn
*
Tử Tinh Khoáng Thạch
Nguồn gốc: Tham gia tính năng, EventTính chất: Giao dịch, bày bán. Xếp chồng 1 cái/ 1 ô. Không được ném ra. Bán shop 0 lượng.Công dụng: Dùng để chế tạo trang bị tại NPC Thợ Rèn Thần BíThời hạn sử dụng: vĩnh viễn