Diluted là gì

  -  
EPS pha loãng (tiếng Anh: Diluted EPS) là phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng EPS trong trường hợp tất cả các chứng khoán có thể chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Bạn đang xem: Diluted là gìHình minh họa

EPS pha loãng

Khái niệm

EPS pha loãng trong tiếng Anh là Diluted EPS, hay Diluted Earnings per Share.

EPS pha loãng là phép tính được sử dụng để đánh giá chất lượng thu nhập trên mỗi cổ phần của công ty (EPS) nếu tất cả các chứng khoán có thể chuyển đổiđược chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Chứng khoán có thể chuyển đổi là tất cả cáccổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được, trái phiếu chuyển đổi, quyền chọn cổ phiếu và chứng quyền đang lưu hành.

EPS pha loãngluôn thấp hơn EPS cơ bản, trừ khi công ty không có chứng khoán nào có thể chuyển đổi thành cổ phiếu.

Công thức tính EPS pha loãngTrong đó:

WASO: WeightedAverageSharesOutstanding: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kì

CDS: Conversion of Dilutive Securities: Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ các chứng khoán có thể chuyển đổi, ví dự như chứng quyền, quyền chọn, v.v...

Ý nghĩa của EPS pha loãng

EPS pha loãng xem xét những gì sẽ xảy ra nếu tất cả chứng khoán pha loãng được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. Chứng khoán pha loãng là những chứng khoán có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông nếu người nắm giữ chúng lựa chọn chuyển đổi cổ phiếu. Nếu được chuyển đổi, chứng khoán pha loãng sẽ khiến cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành tăng lên, làm giảm EPS.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In Place Of Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Trong Tiếng Anh

Tầm quan trọng của EPS và EPS pha loãng

EPS là thước đo rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty. Khi công bố báo cáo kết quả tài chính, doanh thu và EPS là hai số liệu được quan tâm nhiều nhất.

EPS được công bố trên báo cáo kết quả kinh doanh. Chỉ những công ty đại chúng mới bắt buộc phải báo cáo EPS. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, các công ty báo cáo cả EPS cơ bản và EPS pha loãng, nhưng thường thì người ta tập trung vào thước đo EPS pha loãng bảo thủ hơn.

EPS pha loãng được coi là một thước đo bảo thủ vì nó thể hiện trường hợp xấu nhất về EPS.

Hiếm có khả năng tất cả mọi người nắm giữ quyền chọn, chứng quyền, cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được, v.v... sẽ chuyển đổi cổ phiếu của họ cùng một lúc. Tuy nhiên, nếu tình hình công ty thuận lợi và suôn sẻ, rất có thể tất cả các quyền chọn và chứng khoán có thể chuyển đổi sẽ được chuyển thành cổ phiếu phổ thông.

Nếu có sự khác biệt lớn giữa EPS cơ bản và EPS pha loãng, thì điều này có thể thể hiện độ pha loãng tiềm năng cao đối với cổ phiếu của công ty, một thuộc tính không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà phân tích và nhà đầu tư.

Xem thêm: " Non Volatile Memory Là Gì, Nghĩa Của Từ Volatile Memory Trong Tiếng Việt

Ví dụ, công ty A có 9 tỉ USD cổ phiếu đang lưu hành. EPS cơ bản và EPS pha loãng của công ty khác biệt nhau 0,1 USD. Dù 0,1 USD có vẻ không đáng kể, nhưng nó tương đương với 900 triệu USD giá trị không dành cho các nhà đầu tư.