đề toán lớp 1 học kì 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 8 Đề đua kì 2 lớp 1 môn Toán (Có bảng quái trận theo đuổi Thông tư 27) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm phát âm từng phần hoặc nhấn thời gian nhanh vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn lẹ nhất nhé.

Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều bao gồm 8 đề, có đáp án, chỉ dẫn chấm và bảng quái trận 3 cường độ theo đuổi Thông tư 27, hùn thầy cô nhanh gọn lẹ thi công đề đua học tập kì 2 cho tới học viên của tớ.

Bạn đang xem: đề toán lớp 1 học kì 2

Với 8 đề đua học tập kì 2 môn Toán 1 Cánh diều, còn khiến cho những em luyện giải đề, biết phương pháp phân chia thời hạn cho tới hợp lý và phải chăng nhằm ôn đua học tập kì hai năm 2022 – 2023 đạt thành phẩm cao. Hình như, rất có thể tìm hiểu thêm tăng 35 đề đánh giá cuối học tập kì 2 lớp 1 môn Toán. Chi tiết mời mọc thầy cô và những em chuyên chở miễn phí:

Đề đua học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1
  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2
  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3
  • Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 4

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 1

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Họ và tên:………………….Số báo danh:………

Lớp: 1………. Trường Tiểu học tập ………………….

Giám thị 1:…………..Giám thị 2:………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKII
NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra:……./……./ 2023
Môn: Toán 1
Thời gian: 35 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn trặn vô vần âm trước đáp án chính từng bài bác luyện tiếp sau đây :

Câu 1

a. (M1) (0.5đ) Số 15 phát âm là:

A. Mười lăm

B. Mười năm

C. Năm mươi

D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư”được ghi chép là:

A. 60

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 2

a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 2

A. 12 giờ
C. 2 tiếng đồng hồ
B. 1 giờ
D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình mặt mũi có……. hình vuông?

Câu 2

A. 3
C. 5
B. 4
D. 6

Câu 3. Cho sản phẩm số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào là rộng lớn nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

b. (M1) (0.5đ) Số nào là bé xíu nhất?

A. 23

B. 56

C. 65

D. 32

Câu 4

a. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 65 – 3 là:

A. 68

B. 35

C. 62

D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết trái khoáy của quy tắc tính 46 + 12 là:

A. 67

B. 57

C. 34

D. 25

Câu 5. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong những số 14, 25, 39, 67 số nào là là số chẵn?

A. 14

B. 25

C. 39

D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho sản phẩm số 5,10,15,20, ……, 30,35,40. Số cần thiết điền vô địa điểm chấm là:

A. 22

B. 23

C. 24

D. 25

Câu 6

a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào là tại đây xếp theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn?

A. 23, 12, 15, 45

B. 12,15, 23, 45

C. 45, 12, 23, 15

D. 15,12, 23, 45

b. (M2) Số bé xíu nhất đem nhì chữ số tương đương nhau là:

A. 10

B. 11

C. 22

D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 cành hoa. Mai hái 10 cành hoa. Hỏi cả nhì các bạn hái được từng nào cành hoa ?

A. 20

B. 25

C. 30

C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm ni là loại nhì ngày 10 mon 5. Vậy ngày 13 mon 5 là loại mấy?

A. Thứ ba

B. Thứ tư

C. Thứ năm

C. Thứ sáu

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà đem 86 con cái, vô cơ đem 5 chục con cái đang được vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

Đáp án đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: a) B; b) C

Câu 2: D

Câu 3: a) C; b) A

Câu 4: a) C; b) B

Câu 5: a) A; b) D

Câu 6: a) B; b) B

Câu 7: B

Câu 8: B

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

12

75

39

70

Câu 10. (M3) (1đ)Đàn gà đem 86 con cái, vô cơ đem 5 chục con cái đang được vô chuồng. Hỏi còn sót lại từng nào gà ko vô chuồng?

86

50

=

36

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ II LỚP 1 NĂM HỌC 2022 – 2023

(Trắc nghiệm 8, tự động luận 2)
(Mức 1: 50%, nấc 2: 40%, nấc 3 10%)

TT

Mạch KT, KN

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số vô phạm vi 100; nhận ra số chẵn, lẻ; triển khai những phéo tính nằm trong trừ vô phạm vi 100; số ngay lập tức trước, số ngay lập tức sau, ghi chép quy tắc tính vô vấn đề giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

Ư

10

2

Hình học tập, đo lường: Nhận biết những hình và khối, biết coi đồng hồ đeo tay, đo chừng nhiều năm, coi thời hạn giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 2

Đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Trường TH …….

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: Toán 1
Thời gian: 40 phút (không kể thơi gian giảo phó đề)

I. Trắc nghiệm: Khoanh vô vần âm trước thành phẩm đúng

Câu 1: (1 điểm)

a, Trong những số : 25 , 71 , 35, 98 số nào là rộng lớn nhất

A . 71

B . 35

C . 98

D . 25

b, Trong những số : 38, 54, 65, 48 số nào là bé xíu nhất

A . 65

B . 48

C . 38

D . 54

Câu 2: (1 điểm) Số 56 gồm:

A. 5 và 6 B. 5 chục và 6 đơn vị C.6 chục và 5 đơn vị

Câu 3: (1 điểm) Kết trái khoáy của phét tính 48 – 23 = ….

A . 25

B . 52

C. 55

D . 22

Câu 4: (1 điểm) Tính 32 + 40 = ?

A . 62

B . 82

C . 72

D . 52

Câu 5: (1 điểm ) Tính: 74 + 5 – 7 = . . . . .

A : 80 B : 73 C: 83 D: 72

Câu 6: (1 điểm)Có bao nhiêu hình Câu 6

Câu 6

A.1 B.2 C.3 D.4

II. Tự luận

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

20 + 70

65 – 4

25 + 4

50 – 30

Câu 8 (1 điểm): Số ?

25 +…..= 75

47 – …… = 12

Câu 9 (1 điểm): Hà hái được 25 cành hoa, Lan hái được 12 cành hoa. Hỏi nhì các bạn hái được toàn bộ từng nào bông hoa?

Viết quy tắc tính mến hợp

Câu 10: (1 điểm) Điền +, – ?

35 ☐ 5 = 30

40 ☐ 4 = 44

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1

I. Trắc nghiệm

Câu 1: a) C; b) C

Câu 2: B

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: C

II. Tự luận

Câu 7 (1 điểm) Đặt tính rồi tính. Mỗi quy tắc tính chính được 0,25 điểm

20+ 70= 90

65-4=61

25+ 4= 29

Xem thêm: tia hồng ngoại không có ứng dụng nào sau đây

50- 30= 20

Câu 8 (1 điểm): Số ?

Mỗi quy tắc tính chính được 0,25 điểm

25 +50 = 75

47 – 35 = 12

Câu 9 (1 điểm):

Viết được quy tắc tính mến hợp

25

+

12

=

37

 Câu 10 (1 điểm):

35 – 5 = 30

40 + 4 = 44

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1

Mức chừng cần thiết đạt

Số câu-số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Số và quy tắc tính: lõi kiểm đếm,đọc,ghi chép đối chiếu những số cho tới 100

-Thực hiện tại được quy tắc nằm trong trừ những số vô phạm vi 100

– Vận dụng và ghi chép quy tắc tính mến phù hợp với trường hợp thực tiễn liên quan

Số câu

06

01

02

09

Số điểm

06

01

02

09

Hình học tập và đo lường: Nhận hình trạng đang được học tập, hình vuông vắn, hình trụ, hình tam giác, hình chữ nhật, khối lập phương, khối vỏ hộp chữ nhật

Số câu

01

01

Số điểm

01

01

Tổng

Số câu

07

01

02

10

Số điểm

07

01

02

10

Ma trận thắc mắc Toán lớp 1 học tập kì 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1 TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 04 02 01 2 09
Câu số 1,2,3,4 7,9 5 8,10
2 Hình học tập và đo lường Số câu 01 01
Câu số 6
Tổng số câu 05 02 01 02 10
Tổng số điểm 07 01 02 10

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 3

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng Số câu Mức 1 (50%) Mức 2 (30%) Mức 3 (20%) TỔNG
TN TL TN TL TN TL
a. Số học Số câu 2 2 1 2 2
Câu số 1 5,8 3 6,7 9,10
b. Hình học tập và đo lường Số câu 1 1
Câu số 2 4
Tổng Số điểm 5 3 2 10(100%)
Tỉ lệ (50%) (30%) (20%)

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

PHÒNG GD&ĐT ……..

TRƯỜNG TH VÀ trung học cơ sở …..

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: Toán 1
(Thời gian giảo thực hiện bài: 35 phút)

Bài 1: (1 điểm) Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:(M1)

a. Số 55 phát âm là:

A. Năm năm
B. Năm mươi lăm
C. Lăm mươi năm
D. Lăm mươi lăm

b. Số bao gồm 8 chục và 5 đơn vị chức năng là:

A. 80
B. 50
C. 85
D. 58

Bài 2: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống:(M1)

A. Một tuần lễ em đến lớp 7 ngày. ☐

B. Một tuần lễ em đến lớp 5 ngày. ☐

Bài 3: (1 điểm) Khoanh vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng:(M2)

a. Phép tính đem thành phẩm nhỏ nhiều hơn 35 là:

A. 76 – 35
B. 76 – 53
C. 23 + 32
D. 15+ 20

b. Điền số vô dù rỗng cho tới phù hợp: 85 – ☐ = 42

A. 61
B. 34
C. 43
D. 16

Bài 4: (1 điểm) (M1)

Hình vẽ mặt mũi có:

……….. hình tam giác.

……. …hình vuông.

Bài 4

Bài 5: (1 điểm) Viết vô địa điểm chấm: (M1)

a. Đọc số:

89: ……………………………………….

56: ………………………………………

b. Viết số:

Bảy mươi tư: …………………

Chín mươi chín: ………………..

Bài 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2)

42 + 16          89 – 23

………..           ………..
………..          ………..
………..          ………..

76 + 3               98 – 7

………..              ………..
………..              ………..
………..              ………..

Bài 7: (1 điểm) Điền <, >, = ? (M2)

95 … 59

87 … 97

67 – 12 …… 60 + 5

35 + 34 …….. 98 – 45

Bài 8: (1 điểm) Cho những số: 46; 64; 30; 87; 15: (M1)

a. Số lớn số 1 là:…………………………………………………………………………………………………

b. Số bé xíu nhất là:………………………………………………………………………………………………….

c. Các số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn là:………………………………………………..

Bài 9: (1 điểm) Cô giáo đem 68 loại khẩu trang chống bụi, giáo viên đang được tặng cho tới chúng ta học viên 34 loại khẩu trang chống bụi. Hỏi giáo viên còn sót lại từng nào loại khẩu trang? (M3)

Phép tính: Bài 9

Trả lời:Cô giáo còn sót lại ☐ loại khẩu trang chống bụi.

Bài 10: (1 điểm) (M3)

a. Với những số: 56, 89, 33 và những lốt + , – , = . Em hãy lập toàn bộ những quy tắc tính chính.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

b. Cho những chữ số: 1, 5, 3, 7 em hãy ghi chép những số đem nhì chữ số nhỏ nhiều hơn 52.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Bài 1: ( 1 điểm) Khoanh chính vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính từng ý được 0,5 điểm

a. B

b. C

Bài 2: (1 điểm) Trả tiếng chính từng ý được 0,5 điểm

Bài 3: (1 điểm) Khoanh chính vô vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp chính được 0,25 điểm

a. B

b. C

Bài 4: (1 điểm)

Điền chính từng ý được 0,5 điểm

6 hình tam giác 2 hình vuông

Bài 5: (1 điểm) Điền chính từng ý được 0,25 điểm

a. Đọc số:

89: Tám mươi chín

56: Năm mươi sáu

b. Viết số:

Bảy mươi tư: 74

Chín mươi chín: 99

Bài 6: (1 điểm) Đặt tính và tính chính từng ý được 0,25 điểm

Bài 7: (1 điểm) Điền chính từng ý được 0,25 điểm

Bài 8: (1 điểm) a. Điền chính số được 0,25 điểm

b. Điền chính số được 0,25 điểm

c. Sắp xếp chính những số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới rộng lớn được 0,5 điểm

Bài 9: (1 điểm)

Viết chính quy tắc tính được 0,5 điểm

Phép tính: Bài 9

Trả lời:Cô giáo còn sót lại 34 loại khẩu trang chống bụi.

Bài 10: Viết chính từng ý được 0,5 điểm

a. Các quy tắc tính chính là: 56 + 33 = 89; 33 + 56 = 89; 89 – 33 = 56; 89 – 56 = 33

b. Các số đem nhì chữ số nhỏ nhiều hơn 52 là: 15, 13, 31, 35, 51.

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều – Đề 4

Ma trận đề đánh giá học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Cộng
1 Số học Số câu 04 02 02 08
Câu số 1, 2, 3, 4 6, 7 9, 10
2 Hình học tập và đo lường Số câu 01 01 02
Câu số 5 8
TS câu 05 03 02 10

Đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Trường Tiểu Học……………
Lớp: 1
Họ và tên:………………………..

KIỂM TRA HỌC KÌ II
LỚP 1 – NĂM HỌC: 2022-2023
Môn:TOÁN

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

A. 87
B. 67
C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

A. 89
B. 98
C. 90

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

A. 90
B. 87
C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

A. 8
B. 7
C. 17

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: ……………………

70:……………………

Sáu mươi tư:……………………

Ba mươi ba:……………………..

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17          b) 31+ 7

…………            …………

…………            …………

…………            …………

c) 89 – 32        d) 76 – 5

…………          …………

…………          …………

…………          …………

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 …………67

52 + đôi mươi …………74

36…………….78 – 36

20 …………….58 – 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm – 35cm + đôi mươi centimet = ………………..

b) 50 centimet + 27cm – 6 centimet = ……………..

Câu 7: Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:………………………………….

b) Các số to hơn 58 là: ………………………………………………………

c) Số lớn số 1 là: ……………………………………………………………..

Câu 8: (M1-1đ)

Hình vẽ mặt mũi có:

………….hình tam giác

…………..hình vuông

…………..hình tròn

Câu 8

Câu 9. Số (M3-1đ)

Câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

Phép tính:……………………………………………………..

Trả lời:…………………………………………………………..

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp 1 sách Cánh diều

Câu 1: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1-1đ)

a) Số bao gồm 7 chục và 8 đơn vị chức năng được ghi chép là:

C. 78

b) Số nào là lớn số 1 trong số số bên dưới đây?

B. 98

Câu 2: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng: (M1- 1đ)

a) Số ngay lập tức trước của 89 là:

C. 88

b) Điền số mến hợp: 17 -……..= 10

B. 7

Câu 3: Viết vô địa điểm chấm: (M1- 1đ)

55: năm mươi lăm

70: bảy mươi

Sáu mươi tư: 64

Ba mươi ba: 53

Câu 4: Đặt tính rồi tính (M2- 1đ)

a) 51 + 17 = 67
b)31+ 7 = 38
c) 89 – 32 = 57
d) 76 – 5 = 71

Câu 5: >, <, = (M1-1đ)

41 + 26 = 67

52 + đôi mươi < 74

36 < 78 – 36

20 > 58 – 48

Câu 6: Tính (M2- 1đ)

a) 87cm – 35cm + đôi mươi centimet = 72cm
b)50 centimet + 27 centimet – 6cm = 71 cm

Câu 7. Cho những số sau: 58, 37, 69, 72, 80 (M2 -1đ)

a) Sắp xếp những số theo đuổi trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:37, 58, 69, 72, 80

b) Các số to hơn 58 là: 69, 72, 80

c) Số lớn số 1 là: 80

Câu 8: (M1-1đ) Hình vẽ mặt mũi có: 5 hình tam giác 2 hình vuông vắn 4 hình tròn

Câu 9. Số ( M3-1đ)

Câu 9

Câu 10. Đức đem 78 viên bi, Đức cho chính mình 34 viên bi. Hỏi Đức còn sót lại từng nào viên bi? (M3-1đ)

– Phép tính: 78 – 34 = 44

– Trả lời: Đức còn sót lại 44 viên bi.

….

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm toàn cỗ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Cảm ơn các bạn đang được theo đuổi dõi nội dung bài viết Bộ đề đua học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2022 – 2023 sách Cánh diều 8 Đề đua kì 2 lớp 1 môn Toán (Có bảng quái trận theo đuổi Thông tư 27) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhớ là nhằm lại phản hồi và Review ra mắt trang web với người xem nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: trạng nguyên toán lớp 3