đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

4/5 - (3 bình chọn)

Đề cương ôn luyện học tập kì 2 môn tin yêu học tập lớp 5 chung những em học viên gia tăng và ôn luyện lại kỹ năng và kiến thức vẫn học tập nhằm mục đích sẵn sàng chất lượng mang đến kì đánh giá thời điểm cuối năm.

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Nội dung ôn luyện học tập kì 2 bao hàm 2 công ty đề: Thế giới Logo của emEm học tập nhạc. Ngoài việc thực hiện những bài bác luyện trắc nghiệm và bài bác luyện thực hành thực tế, những em cần thiết ôn luyện lại phần lí thuyết của nhì chủ thể bên trên theo phía dẫn sau đây.

Chủ đề: Thế giới Logo của em

  1. Nêu cấu tạo câu mệnh lệnh lặp, lặp lồng nhau?
  2. Nêu quy tắc mệnh danh thủ tục?
  3. Nêu công việc viết lách thủ tục?
  4. Nêu cơ hội tiến hành một thủ tục?
  5. Nêu mệnh lệnh lưu giấy tờ thủ tục vô tệp, hấp thụ tệp nhằm thực hiện việc?
  6. Lệnh thay cho thay đổi color vẽ và đường nét vẽ?

Chủ đề: Em học tập nhạc

  1. Nêu công việc nhằm nhập nốt nhạc vô khuông nhạc
  2. Nêu công việc ghi câu nói. mang đến bạn dạng nhạc?
  3. Nêu cơ hội chèn thêm thắt dù nhịp? đa phần dù nhịp?

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI NĂM MÔN TIN HỌC LỚP 5

A. Phần lí thuyết

1. Lệnh này ko dùng được vô Logo?

A. BK                    B. RT                    C. EU                    D. HT

2. Em dùng mệnh lệnh Wait <n> Lúc nào?

A. Vẽ vô n tíc rồi tạm ngưng.

B. Tạm giới hạn n tíc rồi tiến hành mệnh lệnh tiếp.

C. Tạm giới hạn n tíc Lúc hoàn thiện.

3. Lệnh Repeat 3 [fd 120 rt 120] rùa tiến hành vẽ hình gì?

A. Hình vuông                B. Hình chữ nhật

C. Hình tam giác             D. Hình tròn

4. Chọn câu mệnh lệnh đúng:

 A. REPEAT [REPEAT 3[FD 100 RT 120] PU BK 100 PD

 B. REPEAT 3 [REPEAT 3[FD 100 RT 120] PU BK 100 PD]

 C. REPEAT 3 [REPEAT [FD 100 RT 120] PU BK 100 PD] 

 D. REPEAT [REPEAT 3[FD 100 RT 120 PU BK 100 PD]

5. Để biên soạn thảo giấy tờ thủ tục mang tên lucgiac em dùng mệnh lệnh này trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit lucgiac      B. Edit “lucgiac”   C. Edit “lucgiac     D. Edit lucgiac” 

6. Chọn mệnh lệnh trúng nhằm hấp thụ giấy tờ thủ tục mang tên tamgiac

A. Load “tamgiac                    B. Save “tamgiac

C. Load tamgiac                       D. Save tamgiac 

7. Thử tục vô Logo được lưu sở hữu phần không ngừng mở rộng là gì?

A. lgo                    B. log                    C. glo                    D. logo 

8. Trong Logo nhằm rùa hiển thị đường nét vẽ red color em dùng mệnh lệnh nào?

A. Setpencolor 0                       B. Setpencolor 2

C. Setpencolor 4                       D. Setpencolor 6  

9. Để phát động công tác học tập nhạc em dùng ứng dụng này sau đây? 

A. Logo                B. Paint                 C. MuseScore        D. TuxPaint

10. Trong ứng dụng học tập nhạc nút mệnh lệnh này mang đến em nghe một bạn dạng nhạc đang được mở?

Đáp án: D

Đề cương học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm học tập 2021-2022

11. Để nối thêm 1 dù nhịp vào thời gian cuối đoạn nhạc em dùng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + C            B. Ctrl + B             C. Ctrl + Shift       D. Ctrl + Insert 

12. Tên này trong số thương hiệu sau được lưu đúng trong những ứng dụng học tập nhạc?

A. baihat.doc         B. baihat.jpg         C. baihat.mscz       D. baihat.pptx

13.  Để kết đốc việc biên soạn nhạc em tiến hành nhấn vô phím này sau đây?

A. phím N             B. Phím Esc          C. Phím Enter       D. Phím Insert

14. Lệnh này ko dùng được vô Logo?

A. BK                   B. KT                    C. ST                    D. HT

15. Để nhập nốt nhạc em tiến hành nhấn vô phím này sau đây?

A. phím N             B. Phím Esc          C. Phím Enter       D. Phím Insert

16. Lệnh Repeat 4 [fd 100 rt 90] rùa tiến hành vẽ hình gì?

A. Hình vuông      B Hình chữ nhật    C. Hình tam giác   D. Hình tròn

17. Chọn câu mệnh lệnh đúng

 A. REPEAT 5 [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] RT 72]

 B. REPEAT 5 [REPEAT 3 [FD 100 RT] RT 360/5]

 C. REPEAT [REPEAT 3 [FD 100 RT 120] KT 120] 

 D. REPEAT 5 [REPEAT [FD 100 RT 120] RT]

18. Để lưu giấy tờ thủ tục mang tên tamgiac em dùng mệnh lệnh này trong số mệnh lệnh sau?

A. save tamgiac                       B. save “tamgiac”

C. save “tamgiac                       D. save tamgiac” 

19. Trong Logo nhằm rùa hiển thị đường nét vẽ black color em dùng mệnh lệnh nào?

A. Setpencolor 0                       B. Setpencolor 2

C. Setpencolor 4                       D. Setpencolor 6   

20. Để thêm thắt nhiều dù nhịp vào thời gian cuối đoạn nhạc em dùng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + C            B. Ctrl + B            C. Ctrl + Shift       D. Ctrl + Insert 

B. Phần tự động luận/thực hành 

Xem thêm: top truyện xuyên không hay nhất trung quốc

1. Em hãy sự dụng những kể từ và cụm kể từ sau nhằm tiến hành tứ bước nhập nốt nhạc vô khuông nhạc:

– Chọn ngôi trường phỏng nốt nhạc. (2)

– Gõ phím N. (1)

– Nhấn phím Esc nhằm kết đốc. (4)

– Chọn địa điểm cao phỏng nốt nhạc. (3)

– Chọn tệp tin yêu khuôn mẫu.

– Nhấn dứt nhằm kết đốc.

Trả lời:

Bước 1: ……………………………………………………………………………………………….

Bước2: ……………………………………………………………………………………………….

Bước 3: ……………………………………………………………………………………………….

Bước 4: ……………………………………………………………………………………………….

2. Viết giấy tờ thủ tục Tamgiac nhằm vẽ hình tam giác sở hữu cạnh nhiều năm 100 bước:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

to Tamgiac

Repeat 3 [ FD 100 RT 120]

End

3. Viết giấy tờ thủ tục Hinhchunhat nhằm vẽ hình chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 200 bước, chiều rộng lớn 100 bước:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

to Hinhchunhat

Repeat 2 [ FD 200 RT 90 FD 100 RT 90]

End

4. Em hãy dùng những mệnh lệnh vẫn học tập nhằm rùa viết lách mệnh lệnh vẽ hình bên dưới theo đòi mẫu? (Gợi ý dùng mệnh lệnh Repeat)

Hình 1:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Repeat 3 [ FD 200 BK 200 RT 90 PU FD 40 LT 90 PD]

Hình 2

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

RT 90 Repeat 3 [ FD 200 BK 200 RT 90 PU FD 40 LT 90 PD]

5. Một giấy tờ thủ tục vô Logo bao gồm sở hữu bao nhiêu phần? Em hãy kể thương hiệu những phần đó?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Một giấy tờ thủ tục vô Logo sở hữu 3 phần:

Phần đầu thủ tục

Phần thân thiện thủ tục

Phần kết đốc thủ tục

6. Sử dụng câu lênh lặp lồng nhau vẽ hình sau. lõi hình tam giác sở hữu cạnh nhiều năm 100 bước.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Repeat 3 [ Repeat 3 [ FD 100 RT 120] RT 120]

Tải về đề cương học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm học tập 2021-2022

Tải về tệp tin Word
Tải về tệp tin PDF

Xem thêm: tổng tài không nhận ra vợ mình truyện full