để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

Câu hỏi:

20/02/2020 8,625

Bạn đang xem: để khắc chữ lên thủy tinh người ta dựa vào phản ứng nào sau đây

A. SiO2 + Mg  2MgO + Si.

B. SiO2 + 2NaOH  Na2SiO3 + CO2.

C. SiO2 + HF  SiF4 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3 + CO2.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi chính thức phản xạ, độ đậm đặc một hóa học là 0,024 (mol/l). Sau 10 giây xẩy ra phản xạ, độ đậm đặc của hóa học này là 0,022 (mol/l). Tốc phỏng phản xạ vô tình huống này là:

A. 0,0003 (mol/l.s).

B. 0,00025 (mol/l.s).

C. 0,00015 (mol/l.s).

D. 0,0002 (mol/l.s).

Câu 2:

Để dung hòa 40 ml giấm ăn cần thiết 25 ml hỗn hợp NaOH 1M. sành lượng riêng biệt của giấm là một g/ml. Mẫu giấm ăn này còn có độ đậm đặc là:

A. 3,5%.

B. 3,75%.

C. 4%.

D. 5%.

Câu 3:

Có thể tổ hợp rượu etylic kể từ CO2 theo đuổi sơ đ sau:

CO2  tinh bột  glucozơ  rượu etylic.

Tính thể tích CO2 sinh rời khỏi tất nhiên sự tạo ra trở thành rượu etylic nếu như CO2 khi đu người sử dụng là 1120 lít (đktc) và hiệu suất của từng quy trình ln lượt là 50%; 75%; 80%

A. 373,3 lít.

B. 280,0 lít.

C. 149,3 lít.

Xem thêm: it nhưng dài lâu cover

D. 112,0 lít.

Câu 4:

Ngâm một lá kẽm vô hỗn hợp với hoà tan 8,32 gam CdSO4. Phản ứng đoạn lấy lá kẽm thoát ra khỏi hỗn hợp, cọ nhẹ nhàng, thực hiện thô thì thấy lượng lá kẽm gia tăng 2,35% đối với lượng lá kẽm trước phản xạ. Khối lượng lá kẽm trước phản xạ là:

A. 80 gam.

B. 60 gam

C. đôi mươi gam

D. 40 gam

Câu 5:

Một hỗn hợp X chứa chấp 0,1 mol Fe2+, 0,2 mol Al3+, x mol Cl- và nó mol SO42-.  Đem cô cạn hỗn hợp X nhận được 46,9g muối bột khan. Giá trị của x, y là:

A. x = nó = 0,267

B. x = 0,15, nó = 0,325.

C. x = 0,4, nó = 0,2.

D. x = 0,2, nó = 0,3.

Câu 6:

Nhôm không xẩy ra hoà tan vô dung dịch:

A. HCl

B. HNO3 quánh, nguội,

C. HNO3 loãng.

D. H2SO4 loãng.

Câu 7:

Cho sản phẩm những chất: NaHCO3, Na2CO3, Ca(HCO3)2, FeCl3, AlCl3. Số hóa học vô sản phẩm phản xạ với hỗn hợp NaOH là:

A.5

B.4

C.3

D.2