đệ đệ ta là thiên tuyển chi tử

STT Tên truyện STT Tên truyện 1 Ác Ma Doanh Địa  - Full 1 Ác Mộng Của Đêm 2 Bắc Tống Nhàn Vương - Full 2 Âm Nữ Hoàn Hồn 3 Bách Luyện Thành Tiên  - Full 3 Ba Nghìn Kiếm Giới 4 Bần Tăng Chả Ngán Ai Bao Giờ  - Full 4 Bán Tiên 5 Bảo Giám - Full 5 Bán Tinh 6 Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta 6 Bàng Môn Đạo Sĩ Tại Thế Giới Chí Quái 7 Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch  7 Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Cái Mạng 8 Bắt Đầu Làm Thần Hào Từ Sau Khi Thi Đại Học  8 Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng 9 Bắt Đầu Nạp Tiền Một Tỷ  - Full 9 Bắt Đầu Quá Mạnh Làm Sao Bây Giờ 10 Bất Diệt Long Đế  - Full 10 Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị 11 Bất Diệt Thần Vương  - Full 11 Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh 12 Bất Khoa Học Ngự Thú 12 Bất Tử, Tôi Đành Giả Dạng Làm Huyết Tộc 13 Bị Đánh Liền Có Thể Mạnh Lên 13 Bị Đánh Liền Mạnh 14 Binh Lâm Thiên Hạ - Full 14 Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch 15 Cấm Kỵ Sư  - Full 15 Cầm Tù  - Full 16 Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao 16 Càn Khôn Kiếm Thần 17 Chí Tôn Đặc Công  - Full  17 Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó 18 Tuyến xe cộ cuối ngày đem số 13  - Full 18 Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao 19 Cỏ Dại Cũng Có Hệ Thống Hack - Full 19 Chuế Tế 20 Có Tiền Liền Biến Cường - Full  20 Con Ta Nhanh Liều Cho Cha 21 Côn Luân Ma Chủ  - Full 21 Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ 22 Công Tử Biệt Tú 22 Cường Giả Hàng Lâm Tại Đô Thị  23 Cực Phẩm Tiên Đế Tại Đô Thị 23 Cửu Tinh tì Thể Quyết 24 Cường Giả Xuất Thân Từ NHà Thương Tâm Thần  - Full 24 Đại BOSS Tân Thủ Thôn 25 Đại Đế Chui Ra Từ Trong Mộ 25 Đại Chu Bất Lương Nhân 27 Đại Kiếp Chủ  - Full 27 Đại Mộng Chủ - Vong Ngữ 28 Đại Minh Võ Phu - Full 28 Đại Quản Gia Là Ma Hoàng 29 Đại Phản Phái Hệ Thống  - Full 29 Đại Tùy Quốc Sư 30 Đại Tống Siêu Cấp Học Bá  - Full 30 Đại Vận Thông Thiên 31 Đan Hoàng Võ Đế   31 Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục 32 Đạo  - Full 32 Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Lại Là Ma Đạo Nữ Đế 33 Đấu Chiến Cuồng  Triều  - Full 33 Đạo Lữ Hung Mãnh Của Ta Cũng Trùng Sinh 34 Đế Trụ - Full 34 DAVID Siêu Phàm 35 Dị Năng Giáo Sư 35 Địa Ngục Nhân Gian 36 Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm 36 Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? 37 Đỉnh Núi Nhà Ta Thông Niên Đại - Full  37 Điệu Thấp Làm Hoàng Đế 39 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Trùm Phản Diện  38 Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nhân Vật Chính 40 Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi! 39 Độ Kiếp Chi Vương 41 Đụng Quỷ Liền Mạnh 40 Đường Tăng Xông Tây Du  - Full 42 Đường Tăng Đánh Xuyên Tây Du  - Full 41 Hắc Điếm Thần Cấp  - Full 43 Gen của tao vô hạn tiến bộ hoá - Full  42 Hắc Oa 44 Giáo Y Ngây Thơ  - Full  43 Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên 45 Hắc Ám Vương Giả  - Full 44 Hệ Thống Cứu Vãn Nữ Thần 46 Hàn Môn Kiêu Sĩ  - Full 45 Hệ Thống Ngu Người 47 Hãn Thích - Full 46 Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện Mạnh Nhất 48 Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui 47 Hoang Cổ Thánh Thể 49 Hệ Thống Kẻ Phản Diện  - Full 48 Hồn Chủ 50 Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn 49 Hồn Đế Võ Thần 51 Hệ Thống Thiên Tài Vô Song  - Full 50 Hồng Hoang Quan Hệ Hộ 52 Hệ Thống: Luân Hồi Nhạc Viên 51 Hợp Đạo 53 Hộ Hoa Trạng Nguyên bên trên khu đô thị - Full 52 Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể 54 Hoàn Mỹ Nhân Sinh  53 Khí Vũ Trụ 55 Hồng Sắc Sĩ Đồ  - Full 54 Khoa Kỹ Luyện Khí Sư 57 Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể 55 Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên  - Full 58 Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! 56 Lãnh Chúa Toàn Dân: Bắt Đầu Xây Dựng Tiên Vực Bất Hủ 59 Khai Quốc Công Tặc - Full 57 Lãnh Chúa Toàn Dân: Binh Chủng Của Ta Biến Dị 60 Khấu Vấn Tiên Đạo 58 Linh Cảnh Hành Giả 61 Khi Bác Sĩ Bật Hack - Full 59 Livestream Siêu Kinh Dị 62 Không Thể Tu Tiên Ta Chỉ Đi Bồi Dưỡng Hồn Sủng 60 Lớp Học Tối Thượng - Classroom of the Elite (File Epub, đầy đủ hình ảnh) 63 Khủng phụ thân sinh sống lại  61 Lớp Học Tuyệt Vọng 64 Kiếm Phá Thương Khung 62 Luân Hồi Nhạc Viên 65 Kiếm Tiên Tại Đây 63 Lục Địa Kiện Tiên 66 Làm Thần Thám Trong Thế Giới Điện Ảnh 64 Mạc Cầu Tiên Duyên 67 Lão Bà Ta Là Thánh Nữ  - Full 65 Minh Thiên Hạ  - Full 68 Lão Nạp Phải Hoàn Tục  - Full 66 Người Đọc Sách Đại Ngụy 69 Linh Kiếm Tôn 67 Ngụy Quân Tử Thấy Chết Không Sờn 70 Long Phù  - Full 68 Nhà Báo Tàng Trấn Yêu 71 Số 13 Phố Mink 69 Nhân Đạo Đại Thánh 72 Ma Lâm Thiên Hạ 70 Nhân Tộc Trấn Thủ Sứ 73 Ma Vật Tế Đàn 71 Nhất Phẩm Đan Tiên 74 Mặt trăng đỏ 72 Nữ Chính Từ Trong Sách Chạy Ra Ngoài 75 Mịch Tiên Lộ  - Full 73 Phế Căn Vô Địch 76 Minh Triều Ngụy Quân Tử - Full 74 Phố Hàng Rong ở Dị Giới 77 Một tối trở thành hoan - Full 75 Phòng Đọc Sách Đêm Khuya 78 Mỹ Thực Gia Tại Dị Giới  - Full 76 Quang Âm Chi Ngoại 80 Ngạo Thế Đan Thần 78 Siêu Cấp Thần Cơ Nhân 81 Ngày tàn của toàn cầu - Full 79 Sổ Tay Công Lược Nữ  Thần 82 Nghịch Thiên Tà Thần 80 Sống Cùng Biểu Tỷ 83 Người đùa hung mãnh 81 Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám 84 Nguyên Lai Ta Là Tu Tiên Đại Lão 82 Ta Bị Vây Tại Cùng 1 Ngày 1000 Năm 85 Nguyên Tôn  - Full 83 Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo 86 Nhân Danh Bóng Đêm (Đêm ca tụng thuật) - Truyện top qidian 84 Ta Chính Là Thần 87 Nhân vật phản diện đại kiêu hùng 85 Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính 88 Nhất Lộ Thải Hồng - Full 86 Ta Đối Với Tiền Không Có Hứng Thú 89 Nhóm Chat Bao Lì Xì Chư Thiên - Full 87 Ta Là Một Thanh Ma Kiếm 90 Ổn trụ biệt lãng 88 Ta Là Thần Cấp Đại Phản Phái 91 Phản Diện Siêu Cấp  - Full 89 Ta Mô Phỏng Trường Sinh Lộ 92 Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch  - Full 90 Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo 93 Phong nén Tiên Tôn  - Full 91 Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá 94 Quan Cư Nhất Phẩm - Full 92 Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A 95 Rich Player - Võng Du Thần Cấp Cường Hào  - Full 93 Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân 96 Siêu Cấp Thần Y Tại Đô Thị 94 Ta Trên Thân Quỷ Xoát Thuộc Tính 97 Siêu Cấp Thiên Phú 95 Ta Trở Thành Tuỳ Tùng Của Nữ Nhân Vật Phản Diện 98 Sủng Thú Siêu Thần 96 Ta Trường Sinh Bất Tử Tại Tu Tiên Giới 99 Ta Bị Vây Tại Cùng Một Ngày Một Ngàn Năm 97 Tàng Phong 100 Ta Bị Zoombie Cắn 98 Thái Tử Hung Mãnh - Full 101 Ta với khối hệ thống Auto tu luyện 99 Thần Cấp Đại Điếm Trưởng 102 Ta Có Thể Biến Thành Cá  - Full 100 Thánh Khư 103 Ta Có Thể Khiến Người Ta Sụp Đổ 101 Thập niên 70: Đoán Mệnh Sư 104 Ta Cố Thể Truy Tung Vạn Vật - Full 102 Theo Hồng Nguyệt Bắt Đầu 105 Tả Đạo Khuynh Thiên  - Full 103 Thì Ra Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần 106 Ta không thích thực hiện đạo tử  - Full 104 Thiên Cơ Điện 107 Ta Không Muốn Nghịch Thiên A 105 Thiên Cơ Diệu Thám  - Full 108 Ta Không Phải Con Trai Của Khí Vận - Full 106 Thiên Đạo Bảng Hiện Thế: Ta Thiên Đế Tư Chất Bị Lộ Ra 109 Ta Không Phải Là NPC 107 Thoái Hóa Toàn Cầu  - Full 110 Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể  - Full 108 Thời Đại Đại Vũ Trụ 111 Ta Man Hoang Sở Lạc - Full 109 Tiên Phủ Trường Sinh 112 Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới 110 Tinh Môn 113 Ta Thiên Tài Như Vậy Vì Sao Còn Muốn Thu Đồ Đệ  - Full 111 Toàn Sở Công Pháp Của Ta Đều Nhờ Nhặt 114 Ta Trở Thành Truyền Thuyết Tại Hồng Kông 112 Tôi Có Một Căn Phòng Khủng Bố  - Full 115 Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên  - Full 113 Tôi Có Một Hệ Thống Tần Thời (Xuyên Sách) 116 Ta Từ Trong Gương Xoát Cấp 114 Tôi Nuôi Lớn Một Chàng Hoàng Tử Bệnh Tật  - Full 117 Ta Xây Gia Viên Trên Lưng Huyền Vũ 115 Trạch Nhật Phi Thăng 118 Tại Tận Thế Ta Nhặt Báo Rương 116 Trạm Thu Nhận Tai Ách 119 Tâm Động  - Full 117 Trẫm  120 Tam Quốc Tranh Phong  - Full 118 Treo Máy Ngàn Tỷ Năm, Ta Còn Có Tiền Hơn Thiên Đạo 121 Tạo Hóa Chi Vương - Full 119 Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi 122 Thái Cổ Thần Vương  - Full  120 Trò Chơi Này Cũng Quá Chân Thật 123 Thái Sơ  - Full 121 Trọng Sinh Chi Thủy Tựa Lưu Niên 124 Thâm Dạ Thư Ốc – - Full 122 Trường Dạ Dư Hỏa 125 Thần Cấp Cường Hào – - Full 123 Tu Tiên Chính Là Như Vậy 126 Thần Cấp Đại Điếm Trưởng  124 Tuần Thiên Yêu Bộ 127 Thần Cấp Đại Ma Đầu 125 Vạn Cổ Đệ Nhất Con Rể (Vạn Cổ Đệ Nhất Tế) 128 Thần Đạo Đế Tôn 126 Vạn Cổ Đệ Nhất Đế 129 Thần Đế  - Full 127 Vạn Cổ Đệ Nhất Thần 130 Thần ma mãnh đáp ứng thương   - Full 128 Vạn Cổ Thần Đế 131 Thần Phẩm Đạo Thánh  - Full 129 Vấn Kiếm 132 Thần Sủng Tiến Hóa  - Full 130 Vạn Tướng Chi Vương - Thiên Tằm Thổ Đậu 133 Thần Y Đích Nữ  - Full 131 Vị Hôn Thê Của Ta Là Kiếm Thánh 134 Thần Y Thích Giết Chóc - Full  132 Vô Thượng Thần Đế  135 Thăng Thiên - Full 133 Võng Du Đạo Tặc 136 Thanh Liên Chi ĐỈnh 134 Vũ Luyện Điên Phong 137 Thập Niên 60: Làm Giàu, Dạy Con - Full 135 Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ 138 Thập Niên 70: Nàng Dâu Là Thanh Niên Tri Thức - Full     139 Thập Niên 70: Nữ Thanh Niên Trí Thức Bưu Hãn  - Full     140 Thâu hương thơm (của Mặc Võ) - Full     141 Thầy Giáo Lưu Manh  - Full     142 Thế Giới Thụ Du Hí     144 Thị Trấn Đầy Cám Dỗ  - Full     145 Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng     146 Thiên Giáng Đại Vận - Full     147 Thiên Hạ Đệ Cửu     148 Thiên Hạ Đệ Nhất Tầm Báo - Full     149 Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong     150 Thiếu Nữ Bói Toán Thiên Tài  - Full     151 Thịnh Đường Quật Khởi - Full     152 Thời Gian Bồi Sư Tỷ Tu Tiên     153 Thủ Tịch Ngự Y  - Full     154 Thư Viện Khoa Học Kỹ Thuật     155 Tiên Lộ Tranh Phong  - Full     156 Tiêu Dao Du  - Full     157 Toàn Cầu Cao Võ     158 Toàn Cầu Hung Thú: Ta Có Vô Số Thần Thoại Cấp Sủng Thú  1741 - Full     159 Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta hiểu Cốt Truyện      160 Toàn Cầu Tận Thế: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp     161 Toàn Năng Khí Thiếu - Full     162 Toàn Thế Giới Chỉ Có Ta Không hiểu Ta Là Cao Nhân - Full     163 Tối Cường Sơn Tặc Hệ Thống     164 Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị     165 Tối Tiên Du  - Full     166 Tranh tì Thiên Hạ - Full     167 Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng     168 Triệu Hồi Cuồng Triều Tại Mạt Thế - Full     169 Trò Chơi Sinh Tồn: Khởi Đầu Mở Khóa Ngàn Tỉ Thiên Phú – - Full     170 Trọng Sinh Đại Đạo Tặc     171 Trọng Sinh Làm Đạo Tặc  - Full     172 Trọng Sinh Thay Đổi Thời Đại     173 Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ      174 Trùng Sinh Thế Gia Tử - Full     175 Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp - Full     176 Tu La Ma Đế (Tu La Đế Tôn)  - Full     177 Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch     178 Túng Tình Đô Thị  - Full     179 Tướng Minh - Full     180 Tuyệt Phẩm Thiên Y  - Full     181 Tuyệt Thế Dược Thần - Full      182 Vạn Cổ Tối Cường Tông (Vạn Cổ Đệ Nhất Tông) - Hot     183 Vạn Diệt Đỉnh Vương  - Full     184 Vạn Giới Chi Ta Có Thể Save Load Thời Gian     185 Vạn Tộc Chi Kiếp - Full - Truyện top qidian     186 Vĩnh Hằng Thánh Vương  - Full     187 Võ Đạo Tông Sư  - Full     188 Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế  - Full     189 Vô Địch Kiếm Vực  - Full     190 Vô Địch Sư Thúc Tổ - Full     191 Vô Địch Thôn Phệ     192 Võ Học Ta Tu Luyện Có Khả Năng Bạo Kích  - Full     193 Nghệ Thuật Gia Luyện Ngục  - Full     194 Vô Tiên  - Full     195 Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ - Full      196 Vũ Thần Thiên Hạ  - Full     197 Xích Tâm Tuần Thiên     198 Y Thống Giang Sơn - Full     199 Yêu Long Cổ Đế     200 Bạch Thủ Yêu Sư  - Full     201 Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra  - Full     202 Chăn Nuôi Toàn Nhân Loại     203 Ta! Thành Lập Tổ Chức Sát Thủ Tại Thế Giới Huyền Huyễn  - Full     204 Hệ Thống Để Ta Đi Đoán Mệnh     205 Bần Tăng Không Muốn Làm Hình ảnh Đế     206 Nhà Báo Tàng Trấn Yêu     207 Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ     208 Phế Căn Vô Địch  - Full     209 Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế  - Full     210 Sư Phụ Ta Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá     211 Ta Là Tùy Tùng Của Nữ Phản Diện     212 Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Người Trong Cẩu Đạo     213 Phát Thanh Khủng Bố     214 Yêu Nữ Trốn Chỗ Nào     215 Ta Có Một Thân Bị Động Kỹ     216 Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng!     217 Nhân Sinh Của Ta Có Thể Vô Hạn Mô Phỏng     218 Tu Tiên Ba Trăm Năm Đột Nhiên Phát Hiện Là Võ Hiệp     219 Biếu Tặng Cơ Duyên, Bạo Kích Bồi Thường     220 Ta Chính Là Không Theo Sáo Lộ Ra Bài     221 Ta Có Một Cái Quan Tài Hoàng Kim     222 Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp Hoàn Vũ     223 Gã Nhân Tiên Này Quá Nghiêm Túc     224 Xin Nhờ, Ta Thật Không Muốn Cùng Mỹ Nữ Chưởng Môn Yêu Đương A!     225 Mỗi Tuần Ta Có Một Nghề Mới