ĐAU ĐẦU TIẾNG ANH LÀ GÌ

  -  

CÁC TỪ NGỮ VỀ ‘ĐAU’ VÀ CẢM GIÁC/TRIỆU CHỨNG ‘ĐAU’ & CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH VÀ CÁC TƯƠNG ĐƯƠNG Tại TIẾNG VIỆT

ĐAU LÀ GÌ?

WHAT IS PAIN?

Từ điển giờ Việt tư tưởng đau ‘là cảm thấy rát, buốt, xót, nhức nhối … trong thân thể Khi có căn bệnh xuất xắc chạm chán tai nạn’.

Bạn đang xem: đau đầu tiếng anh là gì

Từ điển Oxford (2015) có mang pain ‘the feelings that you have sầu in your body when you have been hurt or when you are ill/sick’.

TỪ NGỮ DIỄN ĐẠT MỘT BỘ PHẬN CƠ THỂ ĐAU (NHỨC)

1. ACHE

2. PAIN

3. HURT

4. SORE

1. ACHE /eɪk/ (noun): kết hợp với tên chỉ phần tử cơ thể chế tạo ra thành danh từ ghxay chỉ sự đau/nhức.

Bachồng.ache: Đau lưng

Ear.ache: Đau tai

Head.ache: Nhức đầu

Splitting headache: Nhức đầu/chóng mặt như búa bổ

Stomach.ache: Đau vào dạ dày

Tooth.ache: Đau răng

*Heartache: Sự nhức khổ

*Lưu ý: heartađậy is used to refer khổng lồ a kind of emotional pain, for example if you are in love sầu with someone & they are not treating you well you can say:

- He is causing me a lot of heartađậy (các đau khổ).

2. PAIN /peɪn/ (noun): chỉ sự nhức tại một thành phần cơ thể, hay sử dụng với cấu tạo sau:

- There’s a pain in my back/my knee/my chest …

- I’ve sầu got a pain in my back/my knee/my chest …

* ‘Pain’ rất có thể kết hợp những tính từ như ‘sharp’ (nhói), ‘nagging’ (dẻo dẳng), ‘dull’ (âm ỉ), ‘stabbing’ (nhói), ‘throbbing’ (nhói) …

- Grandpage authority keeps getting sharp pain ( = a very svào pain) in his back.

- I suddenly got a stabbing pain ( = a sudden sharp pain) across my heart and collapsed lớn the floor.

- The nagging pain ( = a continuous pain) from my tooth was keeping me awake.

- When I woke up I felt a throbbing pain ( = a continuous pain that hurts more & then less in a regular pattern) in my head.

- She felt a dull abít (not very severe but continuous) at the bachồng of her head.

3. SORE /sɔː(r)/ (adjective) đau nhức hay bởi vì viêm/căng cơ

- I’ve sầu got a sore foot.

- His feet were sore after the walk.

Xem thêm: Startup Việt Cyradar Là Gì, Cyradar Internet Shield, Internet Shield

Sore cùng Painful là hai tính từ (adjective) tất cả cùng nghĩa thông thường là nhức (nhức)

- My stomach is still sore (đau) after the operation.

- Her shoulder is still painful (đau).

4. HURT /hɜː(r)t/ (verb): nhức nhức

Một thành phần khung hình + hurt(s)

- My foot hurts.

- My feet hurt.

- Fred’s knees hurt after skiing all day.

*

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶPhường KHI KHAI BỆNH

Để nhớ những thắc mắc này hoàn toàn có thể sử dụng từ tắt (acronym) SOCRATES (tên một triết gia) nlỗi một giải pháp nhớ hữu dụng nhằm hỏi về triệu bệnh đau

Site (vị trí):

- Where exactly is the pain?

- Where does it hurt?-

- Where is it sore?

- Show me where it hurts

- What part of your head (chest, baông xã, etc.) is affected?

Onset (bước đầu cơn đau):

- Where did it start?

Character (đặc điểm)

- What is the pain like?

Radiation (sự lan tỏa):

- Does it radiate/ move anywhere?

Associated features (đặc thù kết hợp):

- Is there anything associated with the pain e.g sweating, vomitting?

Time course (khoảng thời gian):

- How long did it last?

Exacerbating/alleviating features (đặc trưng làm cho tăng/sút cơn đau):

- Does anything make it better/worse?

CAN YOU DESCRIBE THEM?

WHAT KIND OF PAIN IS IT?

WHAT IS THE PAIN LIKE?

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng những từ (tính từ) sau để thể hiện cơn đau

You might use the following words khổng lồ describe your pain:

1. Achy /ˈeɪki/, /aching /eɪkɪŋ/: đau cùng âm ỉ

2. Burning/ˈbɜː(r)nɪŋ/: sốt

3. Burning sensation: nhức buốt, rét rát

4. Crampy /ˈkræmpɪ/: loài chuột rút

5. Dull /dʌl/: nhức ê độ ẩm /âm ỉ

6. Excruciating /ɪkˈskruːʃiˌeɪtɪŋ/: nhức buốt, đau cùng nhối

7. Gnawing /ˈnɔːɪŋ/: đau trong người cồn cào (ruột gan)

8. Gripping /ˈɡrɪpɪŋ/: đau quặn vào dạ dày

9. Hot /hɒt/: nóng

10. Intense/ɪnˈtens/: nhức gắt

11. Nagging /ˈnæɡɪŋ/: dai dẳng

12. Tender /ˈtendə(r)/: thốn /rờ vào thấy đau

13. Sharp /ʃɑː(r)p/: đau nhói

14. Shooting /ˈʃuːtɪŋ/: nhức nhói

15. Spasmodic /spæzˈmɒdɪk/: quặn từng cơn/đau quặn

16. Stabbing /ˈstæbɪŋ/: nhức nhói nhỏng bao gồm thiết bị nhọn xoáy vào

17. Stinging / /ˈstɪŋɪŋ/: đau buốt nlỗi klặng châm/nlỗi côn trùng nhỏ đốt

18. Tingling /ˈtɪŋɡ(ə)l/: ngứa ran

19. Throbbing /θrɒbɪŋ/: 1. nhức nhói (nlỗi giảm, nhỏng đâm) 2. nhức theo nhịp tim đập

trăng tròn. Violent t/ˈvɑɪəl(ə)nt/: dữ dội

HAI HẬU TỐ CHỈ ‘ĐAU’ TRONG TIẾNG ANH Y KHOA

1. -Algia /ældʒə/ : Pain nhức Cardi.algia: nhức vùng tim

2. -Dynia /dɪnɪə/: Pain nhức Cardio.dynia: nhức vùng tim

CÁC THUẬT NGỮ TẬN CÙNG HẬU TỐ -ALGIA, -DYNIA

Thuật ngữ tận thuộc hậu tố -algia

Arthr.algia: Đau khớp

Caus.algia /kɔːˈzældʒə/: Chứng hỏa thống, đau bỏng

Cephal.algia: Đau đầu

Gastr.algia: Đau dạ dày

Mast.algia: Đau vú

My.algia: Đau cơ

Neur.algia: Đau thần kinh

Thuật ngữ tận cùng hậu tố -dynia

Arthro.dynia: Đau khớp

Cardio.dynia: Đau tim

Masto lớn.dynia: Đau vú

Metro.dynia: Đau tử cung

Vulvo.dynia: Đau âm hộ

Tài Liệu Tyêu thích Khảo

1. Alison Pohl. (2002). Professional English: Medical. Pearson Education. Ltd.

2. Eric H. Glendinning Ron Howard. (2007). Professional English in Use Medicine. CUP.

3. Ann Ehrlich & Carol L. Schroeder. 2013. Medical Terminology for Health Professions. Seventh Edition.

4. Dinc Van Nguyen. 2016. Commmunication in English for Vietnamese Health Professionals. VietMD Publishing.

Xem thêm: Resample Là Gì - Sampling Và Resampling Là Gì

5. J Patriông chồng Fisher & Nancy P.. Hutzell. 1999. Thuật Ngữ Y Học Cnạp năng lượng Bản (tín đồ dịch: BS Đặng Tuấn Anh). NXB Y Học.