Convocation Là Gì

  -  
a large formal meeting, especially of Church officials or of members of some universities in the UK:


Bạn đang xem: Convocation là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người sử dụng với English Vocabulary in Use tự hufa.edu.vn.Học các từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tín.


a large, formal meeting, esp. for the ceremony at a university at the kết thúc of a course of study, or the act of arranging a large, formal meeting:
They also engage in convocations, marriage ceremonies, pilgrimages, và ritual costume and hairstyles.
Committee, or of municipal convocations or councils which may be contrary khổng lồ the constitution or the laws or decrees in force.
Card playing & svào drink were forbidden from these convocations, which were now known as blue stocking events.
Any subject may be treated in a bull, và many were and are, including statutory decrees, episcopal appointments, dispensations, excommunications, apostolic constitutions, canonizations and convocations.
The position was the titular head of the university, & its primary duty was presiding over convocations.
From time lớn time, the different organizations sponsor convocations & open forums on subjects of current interest; notable speakers with special knowledge of the topic are usually invited.
Convocation may be an antiquated assembly, and it may be unrepresentative to the extent that for an historical reason the unbeneficed clergy are not members of it.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả ý kiến của những chỉnh sửa viên hufa.edu.vn hufa.edu.vn hoặc của hufa.edu.vn University Press hay của các nhà cấp giấy phép.


Xem thêm: Shopvukhi : Mua Súng Báu Vật Vĩnh Viễn Cf Súng Vip Vĩnh Viễn Miến Phí

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm: Top 10 Game Bắn Cá Đổi Thưởng Uy Tín Nhất 2021, Bắn Cá Đổi Thưởng Thẻ Cào

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語