CONSEQUENTIAL DAMAGES LÀ GÌ

  -  
money that a law court orders a person or company lớn pay to someone else for problems or losses that happen as a result of a mistake or illegal action that they were originally responsible for:


Bạn đang xem: Consequential damages là gì

Consequential damages are a type of compensation for losses that are caused indirectly by a particular sự kiện, for example the loss of future earnings suffered by the victlặng of a traffic accident.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ hufa.edu.vn.Học các tự bạn phải giao tiếp một giải pháp tự tin.


*

an informal dance in which people vì chưng traditional nhảy đầm in rows và circles, changing partners regularly

Về câu hỏi này
*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*Xem thêm: Thai 25 Tuần Nên Ăn Gì - Chị Bầu Mang Để Tốt Cho Em Bé

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hufa.edu.vn English hufa.edu.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt


Xem thêm:

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語