Business portfolio là gì

  -  
Phân tích danh mục kinh doanh (giờ Anh: Business Portfolio Analysis) là sự so sánh các đơn vị chức năng marketing chiến lược của một đơn vị nhằm đưa ra quyết định mức độ đầu tư mang lại từng đơn vị chức năng kinh doanh kế hoạch.

Bạn đang xem: Business portfolio là gì


*

Phân tích hạng mục marketing (Business Portfolio Analysis)

Khái niệm

Phân tích hạng mục tởm doanh vào giờ Anh call là Business Portfolio Analysis.

Phân tích danh mục tởm doanhlà việc so sánh các đơn vị marketing chiến lược của một cửa hàng để đưa ra quyết định cường độ chi tiêu cho từng đơn vị kinh doanh chiến lược. Có một số phương thức góp fan cai quản lí reviews các đơn vị chức năng sale và đề xuất đa số hướng đầu tư hợp lí.

Các bước phântích danh mục gớm doanh

Cách thứ nhất trong số phương pháp này là đề nghị nhận dạng những dòng sản phẩm của những lĩnh vực sale không giống nhau và để khẳng định "một đơn vị chức năng kinh doanh chiến lược".

Sau khi đã khẳng định được những đơn vị sale chiến lược (SBU- strateric business units) cùng với những Đặc điểm sau:

- Các SBU tất cả sứ mệnh khác nhau

- Mỗi SBU có tập hòa hợp quý khách hàng riêng

- Mỗi SBU có các địch thủ tuyên chiến và cạnh tranh riêng

- Mỗi SBU là một trong đơn vị marketing đơn lẻ hoặc một tập hòa hợp các đơn vị kinh doanh có liên quan cùng nhau trong áp dụng các nguồn lực sale.

- Mỗi SBU hoàn toàn có thể được dự định hóa độc lập cùng với những đơn vị chức năng sale không giống của người sử dụng.

Xem thêm: Tứ Giác Nội Tiếp Là Gì - Lý Thuyết Tứ Giác Nội Tiếp Toán 9

Prúc trực thuộc vào loại tổ chức triển khai nhưng một SBU hoàn toàn có thể là một trong sản phẩm cô đơn, một dòng sản phẩm, một cửa hàng, một nhà máy hoặc một phòng quản lí lí marketing.

Sau Khi công ty đã nhận được dạng với phân các loại toàn bộ những SBU của nó, những nhà cai quản trị đề nghị sử dụng một số trong những phương pháp để khẳng định những nguồn lực yêu cầu được phân bổ ra sao giữa các SBU khác biệt. Các phương pháp này biết tới như là các mô hình danh mục đầu tư chi tiêu.

Đây chính là một sản phẩm công nghệ trường đoản cú ưu tiên phân chia các nguồn lực có sẵn hạn chế của công ty cho các SBU.

Pmùi hương pháp phân tíchdanh mục khiếp doanh

Hai cách thức so sánh hay được vận dụng là ma trận BCG cùng ma trận GE.

Phương thơm pháp ma trận BCG (Boston Consulting Group) tuyệt ma trận tỉ lệ thành phần phát triển thị phần cùng thị trường, Reviews những đơn vị marketing chiến lược của người sử dụng dựa trên 2 tiêu chí là: Tốc độ tăng trường của Thị phần với thị phần tương đối của công ty.

Xem thêm: "Bật Mí" Bữa Tối Này An Gì Mùa Hè Ngon Xuất Sắc Của Hot Mom Hà Thành

Phương thơm pháp ma trận GE (General Electric) cũng áp dụng hai tiêu chuẩn để nhận xét các đơn vị sale theo ma trận là mức độ hấp dẫn của Thị Trường với sức mạnh tuyên chiến đối đầu của doanh nghiệp.

(Tài liệu tsi khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinc tế Quốc dân)