BURIED LÀ GÌ

  -  
chôn cất·giấu đi·dập·an táng·bít đi·chôn vùi·bao phủ đi·quên đi·choân caát

*

*

Why this revolutionary idea remained buried beneath the dust & cobwebs of Hank"s retìm kiếm, I couldn"t tell you.

Bạn đang xem: Buried là gì


Tại sao ý tưởng phát minh hoàn hảo và tuyệt vời nhất đó lại ở dưới lớp bụi của không ít nghiên cứu của Hank, tôi thiết yếu nói được.
The sarcophagus was empty, however & it remains unclear whether the site was ransacked after burial or whether King Sekhemkhet was buried elsewhere.
Tuy nhiên, chiếc quách đó lại trống rỗng, với vẫn chưa rõ liệu là khu vực này sau đó đã bị giật phá hay là vua Sekhemkhet đã làm được chôn đựng ngơi nghỉ ở đâu khác hay là không.
The burning wood was khổng lồ be placed on the grave, the liquor was to be sprinkled on the grave, and the young dog was to be buried alive sầu near the grave sầu.
Miếng mộc cháy đề xuất bỏ lên ngôi chiêu mộ, phải rưới rượu trên mộ và đề xuất chôn sinh sống bé chó bé ở bên cạnh chiêu mộ.
I don"t know if you can"t see what"s going on, or if you just don"t want khổng lồ but Cobb has some serious problems that he"s tried to bury down there.
Tôi lừng chừng là anh ko nhận ra điều vẫn diễn ra, hay là anh không muốn... cơ mà Cobb bao hàm vụ hufa.edu.vnệc rất lớn mà anh ấy đang ráng chôn giấu.
The minor district was created on 1 July 1997, when the four tambons Thung Khao Luang, Thoet Tnhì, Bueng Ngam, và Maba were split off from Thawat Buri District.
Tiểu huyện đã được lập ngày ngày 1 mon 7 năm 1997, lúc bốn tambon Thung Khao Luang, Thoet Thai, Bueng Ngam với Maba được tách bóc ra từ Thawat Buri.
But the thing that really amazed me, that I had no idea, was that you could suffer in this way & then have your whole experience, your story, denied, buried and forgotten.
Nhưng điều thực sự làm cho tôi sửng nóng nhưng mà chủ yếu tôi cũng thiếu hiểu biết nhiều, đó là bạn cũng có thể đau đớn mang lại vậy cùng rồi, tất cả đòi hỏi, mẩu truyện của công ty bị từ chối, chôn vùi, với quên lãng.
Cleopatra was then allowed lớn embalm và bury Antony within her tomb before she was escorted khổng lồ the palace.

Xem thêm: Download Red Alert 2 Full - Tải Game Red Alert 4 Full Bản Mới Nhất


Cleopatra tiếp nối đã làm được cho phép ướp xác và chôn cất Antonius bên phía trong lăng mộ của bà trước lúc bà được hộ tống tới cung điện.
Truy cập ngày 23 mon 8 năm 2006. ^ Bury, J.B., A History of the Later Roman Empire from Arcadius khổng lồ Irene, Vol.
Although Bury"s guilt was not in doubt, Dundee had a history of opposition khổng lồ the death penalty & The Dundee Courier printed an editorial the day after his execution decrying the "judicial butcheries" of capital punishment.
Mặc dù tội lỗi của Bury không thể nghi ngờ gì nữa, Dundee đang tất cả một lịch sử hào hùng bội phản đối án xử quyết với tờ The Dundee Courier đã in một bài xã luận ngay ngày hôm sau thời điểm ông ta tuyên án "án tử hình" về án xử quyết.
I suspect they would tell me that there was no way lớn identify my personal garbage, that it had been reclaimed & buried long ago.
Tôi nghĩ là bọn họ sẽ bảo tôi rằng không có biện pháp gì nhằm nhận thấy rác rưởi của riêng rẽ tôi, bởi vì nó đã bị biến hóa cùng chôn cách đó rất rất lâu.
Romanos died in June 948, & was buried as the other members of his family in the church of Myrelaion.
Romanos mất trong tháng 6 năm 948, cùng được chôn cất nhỏng các member không giống của gia tộc tại nhà thờ Myrelaion.
This means I use satellite images and process them using algorithms, and look at subtle differences in the light spectrum that indicate buried things under the ground that I get khổng lồ go excavate and survey.
Nó Tức là tôi sử dụng ảnh của vệ tinch và xử lý bọn chúng bằng thuật toán An-go-rkhông nhiều. tôi nhìn vào rất nhiều sự khác nhau tinh hufa.edu.vn trước đèn quang quẻ phổ, làm lòi ra hồ hết đồ vật được chôn dưới khu đất cùng tôi hoàn toàn có thể đào lên và lập địa vật dụng.
Soon after the reception, on December 2, 1572, the Cardinal died in Rome, & was buried in a simple tomb in the church adjoining the hufa.edu.vnlla.

Xem thêm: Game Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước Ngôi Đền Pha Lê, Chú Bé Lửa Và Cô Gái Nước 4


Ngay sau buổi chạm chán, vào trong ngày 2 tháng 1hai năm 1572, Đức Hồng y Ippolikhổng lồ II qua đời tại Rome cùng được chôn cất trong một ngôi tuyển mộ đơn giản dễ dàng ngay lập tức nhà thời thánh gần kề với dinc thự.
Danh sách truy hỏi vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M