BỔ TÚC HỒ SƠ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ LÀ GÌ

  -  
Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu, tham khảo, thực hiện đúng thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.Chú ý là: Các bạn sau khi có được xác nhận của trường học sẽ nộp đơn tới ban chỉ huy quân sự địa phương nơi cư trú hoặc ban chỉ huy quân sự địa phương để được tạm hoãn nhập ngũ theo Luật nghĩa vụ quân sự.Giấy xác nhận vay vốn sinh viênMẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tậpMẫu Báo cáo kết quả tập sự

Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

1. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự mới nhất2. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học)3. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên4. Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho nhân viên (người đang đi làm)5. Hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

1. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự mới nhất


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc_____***_____ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰKính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………Tôi tên là……………............... sinh ngày........................Nghề nghiệp………….......................................................CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp ... nơi cấp ...Hộ khẩu thường trú....................................................................................................................................................Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ……xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.Lý do: ……………… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bạn đang xem: Bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự là gì

 ...................,ngày...../...../.....Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------------------------ĐƠN XIN XÁC NHẬNKính gửi: - Ban Giám Hiệu trường …………............- Phòng công tác Học sinh - Sinh viênTôi tên:.........................................................................................................................Mã số sinh viên:...........................................................................................................Ngày sinh:....................................................................................................................Hộ khẩu thường trú:.........................................................................................................................................................................................................................................Hiện đang học lớp (ngành):.........................................................................................Khóa:............................................................................................................................Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:.......................................................................................................................................................................................Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ………..........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:...............................................................................................................................Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên............., ngày .....tháng.....năm 20..........Người làm đơn(Ký tên, ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…HIỆU TRƯỞNG_______________________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN XÁC NHẬNV/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phươngKính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ................Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mã số sinh viên: . . . . . . . . . . . .Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . .Hiện đang học lớp (ngành): . . . . . . . . . . . . . . . . .Khóa: . . . . . .Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học.......Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học.........xác nhận xác nhận tôi là sinh viên trực thuộc khoa .............. của Trường.......... học kì:........ năm học: 20…….- 20 .............

Xem thêm: Số Hộ Chiếu Loại C Là Gì ? Tổng Hợp Các Loại Hộ Chiếu Hộ Chiếu Là Gì

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.Hiệu trưởng............, ngày .....tháng.....năm 20..........(Ký tên, ghi rõ họ tên)Người làm đơn(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcĐƠN XIN XÁC NHẬNV/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phươngKính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TYTôi tên:..............................................Ngày sinh: …./…./……Số CMND/CCCD: .......................Ngày cấp............................. Nơi cấp.............................Hộ khẩu thường trú:.............................Hiện đang là nhân viên:.............................Phòng/Bộ phận:.............................Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám Đốc xác nhận tôi là nhân viên chính thức trực thuộc phòng/bộ phận của Công ty.Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám đốc./.Người làm đơn (Ký tên và ghi rõ họ tên) ……….., ngày ….. tháng …… năm 20…Xác nhận của Công tyGiám đốc(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nếu đủ điều kiện để hoãn nhập ngũ và có nguyện vọngđược hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi đến đợt yêu cầu gọi nhập ngũ, công dân muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:+ Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự+ Giấy chứng minh điều kiện được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tùy từng trường hợp điều kiện cụ thể mà giấy tờ chứng minh sẽ có thể khác nhau.Nếu công dân thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần xin giấy kết luận tình trạng sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương;Nếu công dân thuộc trường hợp gia đình khó khăn thì cần phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bản thân là lao động chính của gia đình;Trường hợp công dân có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đến các vùng kinh tế khó khăn thì cần có Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của công dân với những người này;Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong phải có Giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;Đối với học sinh, sinh viên phải có Giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

Xem thêm: Âm Dương Sư: Hướng Dẫn Yêu Đao Cơ Âm Dương Sư, Yêu Đao Cơ Onmyoji

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.
*
Đơn xin chuyển trường mới nhất Mẫu đơn xin chuyển trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT
*
Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn 2021 + Cách viết Cách trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn
*
Thủ tục nhập học Đại học, Cao đẳng, Trung cấp 2021 Hồ sơ nhập học Đại học, Cao đẳng
*
Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí 2021 Đơn xin miễn giảm học phí