bộ đề toán lớp 2

Bạn đang được coi nội dung bài viết ✅ Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 bám theo Thông tư 27 21 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán (Có bảng quái trận, đáp án) ✅ bên trên trang web Pgdphurieng.edu.vn có thể kéo xuống bên dưới nhằm hiểu từng phần hoặc nhấn nhanh chóng vô phần mục lục nhằm truy vấn vấn đề bạn phải nhanh gọn nhất nhé.

Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 bao gồm 21 đề thi sách Cánh diều, Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày, Chân trời tạo ra, với đáp án tất nhiên. Qua tê liệt, canh ty thầy cô tìm hiểu thêm nhằm đi ra đề ganh đua học tập kì 2 cho tới học viên của tôi bám theo lịch trình mới nhất.

Bạn đang xem: bộ đề toán lớp 2

Đồng thời, những em học viên lớp 2 tìm hiểu thêm, đơn giản và dễ dàng ôn tập luyện, luyện giải đề, rồi đối chiếu thành quả thuận tiện rộng lớn nhằm sẵn sàng cho tới bài xích đánh giá cuối học tập kì hai năm 2022 – 2023 đạt thành quả cao. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong bám theo dõi nội dung cụ thể vô nội dung bài viết tiếp sau đây của Pgdphurieng.edu.vn:

Đề ganh đua kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 bám theo Thông tư 27

  • Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống
  • Đề ganh đua kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo
  • Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh diều

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2

Trường Tiểu học………………….

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC2
Môn: TOÁN 2

Thời gian trá thực hiện bài: 35 phút

Câu 1: Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng

a) Các số 652; 562; 625; viết lách bám theo trật tự kể từ nhỏ xíu cho tới rộng lớn là: (M1 – 0,5 điểm)

A.562; 652; 625
B.652; 562; 625
C. 562; 625; 652
D. 625; 562; 652

b) Chiều lâu năm của dòng sản phẩm bàn khoảng chừng 15……. Tên đơn vị chức năng cần thiết điền vô khu vực chấm là:
(M2 – 0,5 điểm)

A. centimet
B. km
C. dm
D. m

c) Số ngay tắp lự trước số 342 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 343
B. 341
C. 340
D. 344

d) Giá trị của chữ số 8 vô 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800
B. 8
C.80
D. 87

Câu 2: Nối từng số với cơ hội hiểu của số đó: (M1 – 0,5 điểm)

Câu 2

Câu 3: Số? (M2 – 1 điểm)

Câu 3

Câu 4: Đặt tính rồi tính: (M1 – 2 điểm)

535 + 245 381 + 546 972 – 49 569 – 285

Câu 5: Một chuồng với 5 gà. Hỏi 4 chuồng như vậy với từng nào con cái gà? (M2 – 1 điểm)

Câu 6: Quan sát biểu vật và vấn đáp câu hỏi:

Câu 6

a) Mỗi loại với từng nào con? Điền số phù hợp vô dù trống: (M1 -0,5 điểm)

Câu 6

b) Con vật nào là nhiều nhất? Con vật nào là không nhiều nhất? (M2 – 0,5 điểm)

c) (M3 – 0,5 điểm)

Con bướm nhiều hơn thế con cái chim …… con cái.

Con chim thấp hơn con cái ong …… con cái.

Câu 7:

a) (M3 – 0,5 điểm) Số hình tứ giác với vô hình vẽ là:……….hình.

Câu 7

b) (M1 – 0,5 điểm) Hình nào là là hình khối trụ? Hãy tô color vô những hình tê liệt.

Câu 7

c) (M2 – 0,5 điểm) Hãy tính phần đường kể từ mái ấm Lan cho tới ngôi trường phụ thuộc hình vẽ bên dưới đây:

Câu 7

Câu 8: Quan sát lối đi của những loài vật sau và lựa chọn kể từ chắn chắn, với thểhoặckhông thể cho tới thích hợp.(M2 – 0,5 điểm)

Câu 8

– Cô bướm …………. cho tới khu vực cành hoa color hồng.

– Chú ong ………….. cho tới khu vực cành hoa gold color.

– Bác Kiến ……………. cho tới khu vực cái bánh.

– Cậu ốc sên ……………. cho tới khu vực trái ngược táo đỏ rực.

Đáp án đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2

Câu 1:

a. C
b. C
c. B
d. C

Câu 2:

Tám trăm bảy mươi lăm: 875

Năm trăm bảy mươi tám: 578

Bốn trăm linh bốn: 404

Bốn trăm: 400

Câu 3:

Câu 3

Câu 4: 780; 927; 923; 284

Câu 5:

4 chuồng gà với số gà là:

5 x 4 = trăng tròn (con)

Đáp số: trăng tròn con cái gà

Câu 6:

a.

Câu 6

b. Con bướm nhiều nhất

Con chim không nhiều nhất

c. Con bướm nhiều hơn thế con cái chim 2 con

Con chim thấp hơn con cái ong 1 con cái.

Câu 7:

a. Số hình tứ giác với vô hình vẽ là: 4 hình

b. Hình khối trụ là:

Câu 7

c. Đoạn đàng kể từ mái ấm Lan cho tới ngôi trường lâu năm là:

375 + 254 +361 = 990 (m)

Đáp số: 990 m

Câu 8:

Cô bướm chắc chắn cho tới khu vực cành hoa hồng.

Chú ong có thể đến khu vực cành hoa vàng.

Bác Kiến chắc chắn cho tới khu vực cái bánh.

Cậu ốc sên ko thể cho tới khu vực trái ngược táo đỏ rực.

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5

Đề ganh đua kì 2 môn Toán 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề ganh đua học tập kì 2 Toán lớp 2 sách Chân trời sáng sủa tạo

Trường:…………………….

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2022 – 2023
MÔN: TOÁN – LỚP 2
(Thời gian trá thực hiện bài xích 40 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: a. Đáp án nào là bên dưới đó là đúng? (M1 – 0,5 điểm)

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều
B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều
C. 19 giờ tức là 9h tối
D. trăng tròn giờ tức là 8 giờ tối

b. Tích của phép tắc nhân với nhị quá số là 2 và 7 là:: (M1 – 0,5 điểm)

A. 17
B. 14
C. 9
D. 5

c. Nếu thứ hai tuần này là ngày 22. Thì thứ hai tuần trước đó là ngày: (M2 – 0,5 điểm)

A. 15
B. 29
C. 10

D. 21

d. Số ngay tắp lự sau của số lớn số 1 với nhị chữ số là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 98
B. 99
C. 100
D. 101

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù rỗng : Số bao gồm 3 trăm, 7 chục viết lách là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 307
B. 370

Câu 3: Cho những số 427; 242; 369; 898 (M1 – 1 điểm)

a. Số lớn số 1 là: ……………

b. Số lớn số 1 rộng lớn số nhỏ xíu nhất là: ………………………………………….

Câu 4:

a. Trong hình mặt mũi có: (M3 – 0,5 điểm)

……. hình tam giác

……… đoạn trực tiếp.

Câu 4

b. Mỗi dụng cụ sau nằm trong hình khối gì? (M1 – 0,5 điểm)

Câu 4

B. Bài tập luyện bắt buộc

Câu 5: Đặt tính rồi tính: (M1 – 2 điểm)

a. 67 – 38

b. 34 + 66

c. 616 + 164

d. 315 – 192

Câu 6: Con voi trọng lượng 434kg, con cái gấu nhẹ nhàng rộng lớn con cái voi 127kg. Hỏi con cái gấu trọng lượng từng nào ki – lô – gam? (M2 – 1 điểm)

Câu 7:

Độ lâu năm đàng cấp khúc MNPQKH là: (M3 – 0,5 điểm)

Câu 7

……… ×……… = …………………

Câu 8: Chọn từ: Có thể, chắc chắn là hay là không thể điền vô khu vực chấm? ( M2. 0,5đ)

Câu 8

a) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số tròn xoe chục.

b) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 70.

c) Thẻ được lựa chọn …… …………………có số 50.

Câu 9: Điền lốt (>, <, =) phù hợp vô khu vực chấm: (M3 – 0,5đ)

18 : 2 …… 6 × 4

7 × 3 ……. 9 × 2

Đáp án đề ganh đua kì 2 môn Toán 2

Câu 1

a. Ý D: (0,5đ)

b. Ý B: (0,5đ)

c. Ý A: (0,5đ)

d. Ý C: (0,5đ)

Xem thêm: ai cũng biết cô ấy yêu tôi

Câu 2: A sai; B: Đúng (0,5đ)

Câu 3:

– Số lớn số 1 là: 898: (0,5đ)

– Số lớn số 1 rộng lớn số nhỏ xíu nhất là: 898 – 242 = 656 (0,5đ)

Câu 4 – a) Mỗi ý trúng 0,25đ

– 6 tam giác (0,5đ)

– 11 đoạn thẳng

– b): Nối từng dụng cụ trúng (0,1đ) (0,5đ)

Câu 5: (2đ)

– Mỗi phép tắc tính trúng (0,5đ) – Đặt tính trúng cho tới, tính sai cho tới 0,25, Đặt sai, tính đúng không ạ cho tới điểm

Câu 6:

Con gấu trọng lượng là: (1)

434 – 127 = 307(kg) (0,5đ)

Đáp số: 307 kilogam gạo (0,5đ)

Câu 7:

Độ lâu năm đàng cấp khúc: 6 + 3 + 5 = 14 (cm) (0,5đ)

Câu 8: – Điền đầy đủ 3 kể từ được (0,5đ)

– Điền từ: Chắc chắn

– Điền từ: Không thể

– Điền từ: Có thể

Câu 9: – Mỗi lốt trúng (0,25đ ) – Điền trúng <, > (0,5đ)

18 : 2 < 6 × 4

7 × 3 > 9 × 2

Ma trận đề ganh đua kì 2 môn Toán 2

Năng lực, phẩm hóa học

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

SỐ HỌC-ĐẠI LƯỢNG-GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

3

3

2

1

1

5

5

Câu số

1( a; b; d)

2; 5

1(c),3

6

9

Số điểm

1,5đ

2,5đ

1,5đ

0,5đ

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

3

Câu số

4(b)

4(a);7

Số điểm

0,5đ

1,5

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

0,5đ

0,5đ

Tổng

Số câu

3

4

2

2

3

5

9

Số điểm

1,5

1.5đ

2,5đ

1,5đ

Đề ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán sách Cánh diều

Ma trận đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán 2

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL

SỐ HỌC – ĐẠI LƯỢNG – GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN

Số câu

4

1

1

2

5

3

Câu số

1a,c,d

2

4

1b

3,5

Số điểm

2

2

0,5

2

2,5

4

YẾU TỐ HÌNH HỌC

Số câu

1

2

1

2

Câu số

7b

7a,c

Số điểm

0,5

1

0,5

1

YẾU TỐ THỐNG KÊ, XÁC SUẤT

Số câu

1

1

2

1

3

Câu số

6a

6b

6c

8

Số điểm

0,5

0,5

1

0,5

1,5

Tổng

Số câu

6

1

1

3

4

7

8

Số điểm

3

2

0,5

2,5

2

3,5

6,5

Đề ganh đua cuối kì 2 môn Toán 2

PHÒNG GD &ĐT ………..
TRƯỜNG TIỂU HỌC …….

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TOÁN – LỚP 2
(Thời gian trá thực hiện bài xích trăng tròn phút)

A.Trắc nghiệm:

Câu 1: Số điền vô khu vực chấm là: 1 giờ = …….. phút ( M1- 0,5đ)

A.12
B. trăng tròn
C. 30
D. 60

Câu 2: Chiều lâu năm của dòng sản phẩm bàn khoảng chừng 15……. Tên đơn vị chức năng cần thiết điền vô khu vực chấm là: (M2 – 0,5 điểm)

A. centimet
B. km
C. dm
D. m

Câu 3: Đúng điền Đ, Sai điền S: Số ngay tắp lự trước số 342 là: ( M1 – 0,5 điểm)

☐ A. 341
☐ B. 343

Câu 4: Hãy khoanh vô trước vần âm đáp án tuy nhiên em cho rằng đúng

Giá trị của chữ số 8 vô 287 là: (M1 – 0,5 điểm)

A. 800
B. 8
C.80
D. 87

Câu 5: Nối từng số với cơ hội hiểu của số đó: (M1 – 0,5 điểm)

Câu 5

Câu 6:

a) (M3 – 0,5 điểm) Số hình tứ giác với vô hình vẽ là:……….hình.

Câu 6

a) (M1 – 0,5 điểm) Hình nào là là hình khối trụ? Hãy tô color vô những hình tê liệt.

Câu 6

B. Tự luận:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (M 2- 2đ)

56 + 28 362 + 245 71 – 36 206 – 123

Câu 8: Số? (M2 – 1 điểm)

Câu 8

Câu 9: Mỗi chuồng thỏ với 5 con cái thỏ. Hỏi 4 chuồng như vậy với từng nào con cái thỏ? (M2 – 2 đ)

Câu 10: Quan sát biểu vật và vấn đáp câu hỏi:

Câu 10

a) Mỗi loại với từng nào con? Điền chữ phù hợp vô dù trống: (M1 -0,5 điểm)

Câu 10

b) Số con cái …………… nhiều nhất? Số con cái ………… không nhiều nhất? (M2 – 0,5 đ)

c) (M3 – 0,5 đ)

Câu 10

>> Tải tệp tin nhằm tìm hiểu thêm đầy đủ cỗ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp 2

Cảm ơn chúng ta vẫn bám theo dõi nội dung bài viết Bộ đề ganh đua học tập kì 2 môn Toán lớp hai năm 2022 – 2023 bám theo Thông tư 27 21 đề ganh đua học tập kì 2 lớp 2 môn Toán (Có bảng quái trận, đáp án) của Pgdphurieng.edu.vn nếu thấy nội dung bài viết này hữu ích hãy nhờ rằng nhằm lại comment và Reviews ra mắt trang web với quý khách nhé. Chân trở nên cảm ơn.

 

Xem thêm: 3 năng lực chung và 7 năng lực đặc thù