#2 Bảng Bộ Trợ Sp Tank Hỗ Trợ Mùa Mới Chuẩn Nhất Lmht, Bảng Ngọc Bổ Trợ Sp Hỗ Trợ Mùa 11 Mới Nhất

  -  

Bảng ngọc hỗ trợ Support dành cho các tướng mạo hỗ trợ mặt đường bên dưới, với phần nhiều viên ngọc tái tổng hợp cho địa chỉ đông đảo tướng tá đi Support chuyên được dùng cả tank lẫn phép màu. Những bảng ngọc tái tổ hợp chuyên sử dụng, nhằm mục tiêu giúp cho số đông vị tướng mạo đi cung cấp đẩy mạnh tối đa sức khỏe của chính bản thân mình.


Alisttar

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Alisttar mùa 11

*

Anivia

Bảng ngọc tái tổng hợp mang đến Anivia đi hỗ trợ

*

Annie

Bảng ngọc hỗ trợ cung ứng cho Annie mùa 11

*

Bard

Bảng ngọc bổ trợ mang lại Bard táo tợn nhất

*

Đã bao gồm bảng ngọc AD cho các xạ thủ mùa giải mới này

Blitzcrank

Bảng ngọc hỗ trợ cho Blitzcrank đi Support

*

Braum

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Braum

*

Brand

Bảng ngọc bổ trợ cho Brvà đi hỗ trợ

*

Galio

Bảng ngọc hỗ trợ mang đến Galio đi Support

*

Fiddlestick

Bảng ngọc hỗ trợ Support của Fiddlestick

*

Janna

Bảng ngọc hỗ trợ cho Janmãng cầu đi Support

*

Karma

Bảng ngọc hỗ trợ Support Karma mùa 11

*

Lulu

Bảng ngọc bổ trợ cung cấp mang đến Lulu đi Support

*

Leona

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang lại Leona

*

Malphite

Bảng ngọc hỗ trợ mang lại Malphite đi hỗ trợ

*

Lux

Bảng ngọc bổ trợ cho Lux Support

*

Morgana

Bảng ngọc bổ trợ Support Morgana táo tợn nhất

*

Maokai

Bảng ngọc bổ trợ Maokai Support

*

Pantheon

Bảng ngọc bổ trợ Support đến Pantheon

*

Nami

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Nami

*

Poppy

Bảng ngọc bổ trợ Support mang đến Poppy

*

Những bảng ngọc Top mạnh mẽ nhất nhằm bằng hữu tmê mẩn khảo

Pyke

Bảng ngọc hỗ trợ cho Pyke đi hỗ trợ

*

Rakan

Bảng ngọc hỗ trợ cho Rakan mùa 11 đi Support

*

Sona

Bảng ngọc bổ trợ Support mang lại Sona

*

Soraka

Bảng ngọc hỗ trợ Support đến Soraka

*

Sett

Bảng ngọc hỗ trợ Support cho Sett

*

Tahm Kench

Bảng ngọc hỗ trợ Support mang đến Tahm Kench

*

Taric

Bảng ngọc hỗ trợ cung cấp đến Taric

*

Thresh

Bảng ngọc hỗ trợ Support Thresh mùa 11

*

Zilean

Bảng ngọc hỗ trợ Support Zilean chuẩn chỉnh nhất

*

Zyra

Bảng ngọc bổ trợ Support Zyra tốt dùng

*

Bảng ngọc bổ trợ Support giành riêng cho các tướng tá, chuyên đi hỗ trợ cho xạ thủ ngơi nghỉ con đường dưới mạnh mẽ nhất để mọi người có thể dùng để leo Rank xếp hạng.