bài cúng thí thực

Lời Dẫn

Bạn đang xem: bài cúng thí thực

Kính thưa quý Phật tử, những bọn chúng vong linh ngạ quỷ long dong đói đau đớn, không tồn tại người thân trong gia đình cung cấp nâng, bọn chúng đem sự tương tác tác động rất rộng cho tới việc làm rưa rứa từng mặt mũi vô cuộc sống của tất cả chúng ta, nên là Đức Phật dạy dỗ cả cho những Thầy Tỳ Kheo nên cúng thực phẩm mang đến bọn chúng mỗi ngày và dạy dỗ cho những người còn sinh sống ở cuộc sống thường ngày thế tục, nên chịu khó cúng thí vật thực, rưa rứa cúng nhượng bộ Tam chỉ bảo tạo ra phúc hồi hướng về cho những bọn chúng sinh vô cõi ngạ quỷ (vong linh). Sự tía thí cơ, cũng là 1 trong mỗi nhân duyên, đem lại trái ngược phước được vẻ vang, an nhàn, trí tuệ cho những thí công ty.

Quý vị và chúng ta tùy duyên vận tải và in phiên bản PDF bên trên trên đây (ấn vô thương hiệu bài): Nghi thức cúng thí thực cô hồn

A. Hướng Dẫn Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

Link: https://hufa.edu.vn/huong-dan-nghi-thuc-cung-thi-thuc-co-hon-d6595.html 

B. Nghi Thức Cúng Thí Thực Cô Hồn

1. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Tùy duyên phát âm phần người sử dụng mùi hương nhen nhóm hoặc mùi hương tâm)

+ Trường thích hợp người sử dụng mùi hương nén, mùi hương trầm…: [1]

Nguyện đem lòng trở nên kính
Gửi theo dõi đám mây hương
Phảng phất từng chục phương

+ Trường thích hợp người sử dụng mùi hương tâm: [2]

Nguyện ý trở nên, tâm kính
Biến mãn từng chục phương

(Tiếp. Chung cho những ngôi trường hợp)

Cúng nhượng bộ ngôi Tam Bảo
Thề hoàn hảo đời lưu giữ đạo
Theo tự động tính thực hiện lành
Cùng pháp giới bọn chúng sinh
Cầu Phật kể từ gia hộ
Tâm Bồ Đề kiên cố
Chí tu đạo vững vàng bền
Xa biển cả đau đớn mối cung cấp mê
Chóng trở lại bờ giác
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát
Nam tế bào Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con cái kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, nằm trong chư Thánh Hiền Tăng minh chứng và gia hộ mang đến bọn chúng con cái.

Đệ tử con cái thương hiệu là:… Pháp danh (nếu có):… ở bên trên địa chỉ:… (và hiện tại đang ở trọ tại…) là bộ phận (nhân dân/Phật tử)

Hôm ni là ngày… tháng… năm… nhân duyên (gia đình; cơ quan; siêu thị,…)... bọn chúng con cái thực hiện lễ (tên lễ)…, bọn chúng con cái van nài vâng theo dõi lời nói Đức Phật dạy dỗ, thực hành thực tế tu tâm kể từ bi, hướng tới những vong linh khổ đói nơi cõi ngạ quỷ, nên bọn chúng con cái sắm sửa vật thực lòng trở nên, van nài hiến cúng đến cho những vong linh cô hồn ngạ quỷ, cũng là nhằm cầu phước lành lặn đến mang đến (gia đình; cơ quan; siêu thị,..)... bọn chúng con cái.
Chúng con cái van nài thỉnh chào chư Thiên, chư Thần Linh vân tập luyện về điểm pháp hội cỗ vũ mang đến pháp hội của bọn chúng con cái.

Chúng con cái van nài nương oai nghiêm lực Tam Bảo, hạnh nguyện phỏng sinh, phỏng mang đến vong linh của chư Tăng miếu Ba Vàng, bọn chúng con cái van nài thỉnh mời những vong linh cô hồn ngạ quỷ ko điểm nương tựa, ko người cung cấp nâng long dong đói đau đớn, vong linh đem duyên vô điểm này, đem duyên với khóa lễ này, được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo tuy nhiên vân tập về tại khóa lễ hiến cúng này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của bọn chúng con cái.

Trường thích hợp cúng nhượng bộ hồi phía bên trên khóa lễ cúng thí thực này: Chúng con cái cũng van nài trị nguyện cúng dường số tịnh tài là… về miếu Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh Uông Tắc, tỉnh Quảng Ninh nhằm hồi phía mang đến toàn bộ chư vị vô cõi linh tính, tuy nhiên bọn chúng con cái vẫn chào về khóa lễ này.

(Tiếp)

Giờ này, bọn chúng con cái van nài thỉnh toàn bộ chư vị vô cõi linh tính tuy nhiên bọn chúng con cái vẫn thỉnh chào được nương năng lực của Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo tuy nhiên vân tập về tại khóa lễ này, nghe kinh được giác ngộ và thọ tài ẩm thực hiến cúng của bọn chúng con cái.
Chúng con cái nhất tâm mời thỉnh. (3 lần)
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật [3]

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Đại kể từ đại bi thương bọn chúng sinh,
Đại tin vui đại xả cứu vãn hàm thức,
Tướng đẹp mắt sáng sủa ngời người sử dụng nghiêm túc.
Chúng con cái chí tâm trở nên đảnh lễ. (1 chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật tía đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chủ yếu Pháp tía đời, tột hư vô từng pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)
Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh tía đời, tột hư vô từng pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp [4]

(Ngồi hoặc đứng. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu sắc mầu chẳng gì rộng lớn,
Trăm ngàn muôn kiếp khó khăn được gặp gỡ.
Nay con cái nghe thấy vâng giữ giàng,
Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 thứ tự. 3 chuông)

5. Tụng Kinh [5]

(Ngồi hoặc đứng. Pháp khí: mõ, chuông)

Bài kinh (ấn vô thương hiệu bài): Kinh Cúng Linh

Bài kinh (ấn vô thương hiệu bài): Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ sám quỳ hoặc đứng phát âm, đại bọn chúng ngồi/đứng lẹo tay phía theo)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con cái van nài được nương oai nghiêm lực của Tam chỉ bảo, rằng cho những vong linh về ý nghĩa sâu sắc lời nói Đức Phật dạy dỗ vô nhị bài bác kinh tương tác với việc thực hiện ngày hôm nay của bọn chúng con cái.

Kính thưa chư vị vong linh, nội dung bài bác kinh “Cúng Linh” tuy nhiên bọn chúng con cái vẫn phát âm phía trên, Đức Phật dạy: người tổn thất Khi tái ngắt sinh thực hiện vong linh ngạ quỷ, thì lâu cảm nhận được thực phẩm (đúng pháp ko sát sinh) hiến cúng của nhân loại.Và nội dung bài bác kinh “Chuyện đái công ty ngân khố” nói đến ông đái công ty ngân khố, Khi sinh sống bên trên đời, vì như thế đem gia sản, ham hưởng trọn dục lạc, thực hiện nhiều việc ác, ko tạo ra công đức tía thí, cúng nhượng bộ. Sau Khi bị tiêu diệt, vì như thế không tồn tại phúc phần dự trữ, nên ông bị đọa thực hiện vong linh ngạ quỷ, nên chịu đựng trái ngược báo đói khát đau nhức. Vì đau đớn vì vậy, nên ông thông thường cho tới bà con cái thân thích quyến, nhằm mong chờ được giúp sức. Nhưng vì thế chúng ta đem cùn loài kiến, chúng ta nhận định rằng, sau khoản thời gian nhân loại bị tiêu diệt lên đường, tiếp tục lại được sinh quay về thực hiện người, ở ở đâu đó vô vùng nhân gian dối này, nên chúng ta chẳng nhằm ý cho tới việc tương trợ ông.

Nhân duyên ông đem người đàn bà đem đức tin tưởng, cho rằng vì thế hành nghiệp ác của ông, nên sau khoản thời gian bị tiêu diệt, ông rất có thể sinh thực hiện vong linh ngạ quỷ, rất có thể nên chịu đựng đau đớn, nên đàn bà ông vẫn sắm sửa món ăn, đồ dùng cúng nhượng bộ, cho tới cho những thầy tu nước ngoài đạo Bà La Môn, nhằm mong chờ những Bà La Môn, sau khoản thời gian lâu nhận sự cúng nhượng bộ, tiếp tục hồi phía phúc báu cho tới mang đến ông, nhằm ông được siêu sinh, được lành mạnh niềm hạnh phúc. Nghĩ vì vậy, người đàn bà vẫn sắm sửa, vật dụng vật thực, dưng cúng nhượng bộ, những thầy tu nước ngoài đạo Bà La Môn và khấn chào ông cho tới cơ, nhằm nhận phần phúc, vì thế những Bà La Môn hồi phía. Nhưng vì thế những thầy Bà La Môn, tu cùn loài kiến, ko sinh được công đức phước báu, nhằm cứu vãn những vong linh ngạ quỷ, nên lúc những thầy Bà La Môn hồi phía, ông chẳng cảm nhận được gì. Sau cơ ông đang được vua A Xà Thế, thiết lễ cúng nhượng bộ tứ sự, mang đến Đức Phật và tập luyện thể chư Tăng, tu tập luyện trai giới phạm hạnh và hồi phía phúc báu cơ cho tới mang đến ông. Nhờ công đức tu hành cao quý của Đức Phật và chư Tăng, tuy nhiên phúc báu vẫn đột biến cho tới mang đến ông và ông vẫn bay kiếp ngạ quỷ đói, được trở nên một vị thần lênh láng oai nghiêm lực, được sinh sống đủ đầy.

Xem thêm: tù binh của ông trùm mafia

- Trường thích hợp vẫn bạch cúng dường: Vâng theo dõi lời nói Đức Phật dạy dỗ, vô khóa lễ cúng thí thực này (gia đình, ban ngành, cửa ngõ hàng)... bọn chúng con cái vẫn bạch trị nguyện cúng nhượng bộ Tam chỉ bảo, nhằm hồi phía mang đến toàn bộ những bọn chúng vô cõi linh tính được chào về khóa lễ cúng thí thực này. Thỉnh chư vị hoan tin vui lâu nhận, nương tựa Tam chỉ bảo tu hành sớm bay đau đớn.

(Tiếp)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thỉnh những bọn chúng vô cõi linh tính nằm trong bọn chúng con cái tùy tin vui công hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ Đề
Hộ trì Tam Bảo
Chuyển vận tải Phật Pháp
Rộng từng thế gian”

Nguyện chư vị tinh anh tấn Bồ Đề, cầu Vô Thượng Đạo. (1 chuông. lễ 1 lễ/vái)

8. Cúng Thực

a. Văn bạch
(Chủ sám quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Giờ này, bọn chúng con cái van nài tác lễ cúng nhượng bộ vật thực.
Trường thích hợp bên trên mâm cúng đem thịt từ những việc sát sợ hãi bọn chúng sinh thì đọc: Nhân duyên những member vô (gia đình; ban ngành, cửa ngõ hàng…)… bọn chúng con cái, không hiểu biết nhiều Phật Pháp nên đem sát sợ hãi bọn chúng sinh nhằm cúng lễ vô khóa lễ cúng thí thực này, bọn chúng con cái van nài bạch ko dưng cúng những phần thịt bọn chúng sinh cơ. Chúng con cái van nài bạch chỉ dưng cúng vật từ thực rau củ trái cây và vật từ thực tam tịnh nhục.

(Tiếp)

Thượng: Xin nhấc lên cúng nhượng bộ thập phương chư Phật minh chứng.
Trung: Xin nhấc lên cúng nhượng bộ chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng minh chứng.
Hạ: Xin dưng cúng cho tới mang đến chư Thiên, chư Thần Linh.
Sau: Xin hiến cúng mang đến toàn bộ những bọn chúng vong linh tuy nhiên bọn chúng con cái vẫn thỉnh chào.

Nguyện cho những vong linh được nương sự tía thí vô khóa lễ cúng thí thực này của bọn chúng con cái tuy nhiên được lâu thực no đầy đủ.
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực [6]

(Ngồi hoặc đứng, lẹo tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam tế bào tát phạ đát ân xá nga đá phả rô chỉ nhằm ám tam bạt đi ra tam bạt đi ra hồng. (3 thứ tự. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam xe máy rô bà đi ra đát ân xá nga đá đi ra đát điệt ân xá án tô rô tô rô, chén đi ra tô rô, chén đi ra tô rô tụt xuống bà ha. (3 thứ tự. 1 chuông)
Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật đi ra hồng. (3 thứ tự. 3 chuông)

Nguyện cho những vong linh
Được lâu thực no đủ
Nghe kinh giác ngộ Pháp
Sinh lòng kính tín Phật
Nương tựa điểm Tam Bảo
Tu hành cầu bay khổ
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

9. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!
Chúng con cái nguyện đem công đức vô khóa lễ hiến cúng này công đức tạo ra lập được trong thời gian ngày ngày hôm nay về Vô Thượng Bồ Đề và hồi phía mang đến chư vị vô cõi linh tính tuy nhiên bọn chúng con cái vẫn bạch thỉnh, nguyện mang đến toàn bộ chư vị được tăng phước, nương tựa Tam chỉ bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả vứt ân oán kết và nằm trong kết hôn pháp lữ với bọn chúng con cái nhằm thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp kiếp kiếp luôn luôn được trợ duyên lẫn nhau tu hành cho đến ngày trở nên Phật.

Và bọn chúng con cái cũng van nài hồi phía mang đến thời điểm hiện tại nguyện được (đọc mong chờ cầu)…

Nam tế bào Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam tế bào Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay. Pháp khí: chuông, mõ, hoặc khánh)

Thí thực công đức đem từng nào,
Con van nài lấy cơ hồi khuynh hướng về,
Nguyện từng pháp giới những bọn chúng sinh
Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)
Nguyện chi tía chướng sạch sẽ phiền óc,
Nguyện được trí tuệ thiệt sáng sủa ngời,
Nguyện những tội chướng thảy chi trừ,
Đời đời thông thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)
Nguyện đem công đức tu hành này,
Chan rải chục phương từng toàn bộ,
Hết thảy bọn chúng con cái với mọi loại,
Đồng được đăng quang Vô thượng giác. (3 chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, thì Khi xong xuôi phần hồi phía này, tiếp tục trả quý phái tác lễ phóng sinh và thực hành thực tế không còn lễ phóng sinh, tiếp sau đó mới nhất bạch hạ lễ)

Ấn vô thương hiệu bài: Bài cúng phóng sinh

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy hắn Phật, nguyện mang đến bọn chúng sinh, hiểu thấu đạo rộng lớn, trị tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Pháp, nguyện mang đến bọn chúng sinh, xâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển cả. (1 chuông. 1 lễ)
Tự quy hắn Tăng, nguyện mang đến bọn chúng sinh, quản lý và vận hành đại bọn chúng, không còn thảy ko lo ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau cơ 1 hồi chuông kết lễ.)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Chủ sám bạch: Chúng con cái van nài tri ân Tam chỉ bảo, tri ân Sư Phụ nằm trong đại Tăng, bọn chúng con cái van nài tri ân những bậc thiện trí thức vẫn giúp sức mang đến bọn chúng con cái tu hành.
Xin tùy tin vui không còn thảy chư vị vô cõi linh tính vẫn cỗ vũ đàn tràng, vẫn về trên đây tu tập luyện Phật Pháp. (1 lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành thực tế. Quỳ hoặc đứng, lẹo tay)

Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của bọn chúng con cái vẫn xong xuôi, bọn chúng con cái van nài hạ vật thực vẫn dưng cúng nhằm bọn chúng con cái van nài lâu thực. Nam tế bào Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

HẾT

Xem thêm: luật sư hạng nhất