ASHAMED LÀ GÌ

  -  
ê·bẽ bàng·bẽ mặt·bẽn lẽn·ngượng gập mặt·ê chệ·ốt dột·thẹn·thứa hẹn mặt
Onlookers could easily perceive the great affection Jesus felt for that family, an affection that he was not ashamed lớn manifest openly.

Bạn đang xem: Ashamed là gì


Những tín đồ có mặt ngơi nghỉ đấy có thể thấy được tình yêu của Chúa Giê-su đối với gia đình kia, với ngài không xấu hổ khi miêu tả xúc cảm của mình trước bạn không giống.
It is sobering khổng lồ realize that the fashion-conscious mockers in the great và spacious building were responsible for embarrassing many, and those who were ashamed “fell away inlớn forbidden paths & were lost” (1 Nephi 8:27–28).
Là điều tráng lệ nhằm dấn thức rằng những kẻ nhạo báng tê mê thời trang giao diện rửa đó vào tòa đơn vị to lớn bụ bẫm là những người Chịu trách nát nhiệm về bài toán làm cho ngượng gập nghịu nhiều người dân khác, cùng những người như thế nào thấy hổ thẹn thì “đi lạc vào phần nhiều lối cấm rồi lạc mất luôn” (1 Nê Phi 8:27–28).
19, 20. (a) Why will those who have sầu prayed for Jehovah’s name khổng lồ be sanctified have sầu nothing of which to lớn be ashamed?
19, đôi mươi. a) Tại sao những người dân đang cầu nguyện đến danh Đức Giê-hô-va được thánh vẫn không tồn tại gì để hổ thẹn?
“I am not ashamed of the good news; it is, in fact, God’s power for salvation lớn everyone having faith.” —Romans 1:16.

Xem thêm: Bật Mí Các Kiểu Tóc Mái Thưa Cho Mặt Vuông Để Mái Gì, 9 Kiểu Hot Cho Năm 2021


“Tôi ko hổ thẹn về tin mừng; quả thật như vậy, tin tốt là gia thế của Đức Chúa Trời nhằm cứu giúp rỗi những người có đức tin”.—Rô-ma 1:16.
However, the Athenian orator and statesman Demades is said lớn have remarked: "O King, when Fortune has cast you in the role of Agamemnon, are you not ashamed to act the part of Thersites? "
Tuy nhiên, một công ty hùng biện và chính trị gia Athemãng cầu, Demades, được cho là đang nói: "Hỡi Đức Vua, lúc Vận Mệnh (Fortune) đang xếp ngài vào vai Agamemnon, chẳng nhẽ ngài ko xấu hổ vì đang hành xử nhỏng vai của Thersites?" (một tay lính tục tĩu vào cỗ sử thi Illiad của Homer).
He clarified that statement by writing: “If anyone is not obedient khổng lồ our word through this letter, keep this one marked và stop associating with him, so that he may become ashamed.

Xem thêm: Tiêu Chuẩn Kép " Double Standard Nghĩa Là Gì ??? Tiêu Chuẩn Kép Là Tốt Hay Xấu


Ông hiểu rõ vấn đề này Lúc viết: “Nếu ai ko vâng theo hầu như lời Cửa Hàng chúng tôi viết trong tlỗi này thì nên để lại ấn tượng với chớ kết hợp với người như thế nữa, nhằm fan ấy xấu hổ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M