ABOVE AND BEYOND NGHĨA LÀ GÌ

  -  

Go above and beyond là gì?

a bove and beyond“: nhiều hơn mức cần thiết, thêm cái gì đó, đi quá trách nhiệm, làm nhiều hơn yêu cầu…

*
*Bạn đang xem: Above and beyond nghĩa là gì

I ‘ve gone above and beyond the call of duty. –>Anh đã đi quá trách nhiệm của mình.That means going above and beyond what’s called for. –>Điều này nghĩa là phải làm nhiều hơn được yêu cầu.Her efforts were above and beyond, we appreciate her time. –>Nỗ lực của cô ấy là ngoài mức cần thiết, chúng tôi đánh giá cao thời gian của cô ấy.All this extra time is above and beyond her regular hours. –>Toàn bộ thời gian làm thêm còn nhiều hơn số giờ cô ấy thường làm.Rescue teams had worked above and beyond the call of duty during the hurricane.

Xem thêm: Phương Pháp Biện Chứng Là Gì ? Phương Pháp Siêu Hình Là Gì? Phép Biện Chứng Tư Duy, Tư Duy Biện Chứng Là GìXem thêm: Học Ngành Sư Phạm Tiểu Học Thi Khối Nào? Tổ Hợp Môn Của Ngành Là Gì?

–>Trong suốt thời gian cơn bão hoành hành, các đội cứu hộ đã làm việc thêm ngoài giờ theo tiếng gọi của trách nhiệm.“Above and beyond” is apart from something, or outside the normal range of something. –>”Above and beyond” là ngoại trừ hay ngoài phạm vi thông thường của cái gì đó.Above and beyond working hard all day, he spent his evenings helping in a youth club. –>Ngoài việc suốt ngày phải làm việc vất vả, anh ấy còn dành các buổi chiều để giúp một câu lạc bộ trẻ.They are asking for $2 million above and beyond the $10 million it has already been given. –>Chúng đòi thêm 2 triệu đô ngoài 10 triệu đô đã đưa rồi.(above and) beyond the call of duty –>nằm ngoài nhiệm vụDraw a salary from us above and beyond the payment for the bussiness –>Hãy chọn ra một mức lương vượt qua khoảng thu nhập công ty trả cho bạnThey should commitment to the job above and beyond what was expected of them. –>Họ tỏ ra tận tụy với công việc vượt cả mức người ta chờ đợi ở họ.Mom, who is now 77, still draws a salaray from us above and beyond the payment for the business –>Mẹ đã 77 tuổi, vẫn nhận lương từ chúng tôi cộng với khoản trả cho việc mua lại doanh nghiệp.Besides, there’d never been one moment that I wasn’ t completely aware that Edward Cullen was above and beyond the ordinary. –>Hơn nữa, chưa bao giờ có một khoảnh khắc nào tôi không nghĩ Edward Cullen vượt trên và vượt xa điều thông thường.