Sinh viên đóng học phí học kỳ II năm học 2015- 2016

- Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ tại Điều 5, mục 2 quy định về việc học phí đối với giáo dục đại học,  giáo dục nghề nghiệp

- Căn cứ Quyết định 1647/QĐ-ĐHH ngày 23 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí năm học 2015-2016

Thực hiện Quyết định trên, Trường Đại học Nghệ thuật – Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên về việc mức đóng học phí học năm học 2015- 2016 là 7.500.000đ/học viên

Nay, nhà trường yêu cầu sinh viên đóng học phí HK II đến tại Phòng Kế hoạch – Tài chính hoặc chuyển qua tài khoản của nhà trường như sau:

- Mức đóng học phí HK II: 3.600.000đ/ học viên

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/03/2016

- Tên tài khoản:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT –HUẾ

Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, TP Huế.

Tên ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Thừa Thiên Huế.

Số Tài khoản:  4000201007742 

Số điện thoại:  054-3534242. (Tổ Kế hoạch -Tài chính)

 Sau thời hạn trên, sinh viên còn nợ học phí, nhà trường sẽ xử lý theo Quy chế 42 của Bộ GDĐT và Quyết định 260/QĐ-ĐHH ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế về việc ban hành quy chế HSSV Đại học Huế hệ chính quy.

 

free vector