Lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2017 và Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu đối với sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Công văn số 1571/ĐHH-VP ngày 16/12/2016 của Đại học Huế về việc nghỉ Tết dương lịch và Tết Đinh Dậu năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2016 - 2017 của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

Trường Đại học Nghệ thuật thông báo Lịch nghỉ Tết đối với sinh viên hệ chính quy như sau:

1. Nghỉ Tết dương lịch năm 2017

Thời gian: Từ ngày 31/12/2016 đến ngày 02/01/2017

2. Nghỉ Tết Nguyên đán năm Đinh Dậu

Thời gian: Từ ngày 23/01/2017 đến 04/02/2017

(Tức ngày 26/12 năm Bính Thân đến hết ngày 08/01 năm Đinh Dậu)

Nhà trường thông báo cho toàn thể sinh viên được biết và thực hiện.

free vector