Lịch công tác Tuần

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 11/12/2017 đến 15/12/2017

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ 2

11/12

18:00

Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế  B.Ngô Thị Lan Hương
 
Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế

18:00

Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội trong HSSV năm 2017 -Ô.Đỗ Xuân Phú
-Ô.Phan Quang Tân
-Ô.Phan Lê Chung

-Ô.Võ Quang Phát

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

PGĐ Trương Quý Tùng

Thứ 3

12/12

08:30

Hội thảo tập huấn về Đổi mới giáo dục (cả ngày) -B.Hồ Đ Diễm Thường

-Ô.Đỗ Kỳ Huy

-Ô.Phan Lê Chung

-Ô.Võ Quang Phát

-B.Lê Thị Thúy Hằng

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

14:00

Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2017 và bầu Trưởng, Phó khối năm 2018 -Ô.Đỗ Xuân Phú

-B.Ngô T Lan Hương

-B.Lê Thị Thu Thủy

Trường ĐH Luật

Trưởng khối thi đua

Thứ 4

13/12

08:00

Tọa đàm v/v xây dựng bách khoa toàn thư Việt Nam Q.34 Kiến trúc- Mỹ thuật Đại biểu (Theo Giấy mời) Hội trường

Hiệu trưởng & GS.TS Trương Quốc Bình- Trưởng ban Biên soạn BKTTVN Q.34

14:00

Trao học bổng Trần Văn Trà - Ô.Đỗ Xuân Phú

-B.Hồ Đ Diễm Thường

-Ô.Chu Tiến Lực

-Sinh viên (theo danh sách)

Phòng họp

Trưởng phòng ĐT-CTSV

14:00

Hội thảo Quốc gia về Đổi mới giáo dục đại học  -Ô.Đỗ Xuân Phú

-Ô.Phan Quang Tân

-B.Nguyễn T Thu Sương

Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

Thứ 5

14/12

07:30

Diễn đàn đối thoại sử học Ô.Đỗ Xuân Phú UBND-16 Lê Lợi

PGS.TS Đỗ Bang

10:00

Làm việc với doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng sinh viên -Ô.Phan Quang Tân;

-Ô. Chu Tiến Lực

Phòng họp

Trưởng phòng ĐT-CTSV

14:00

Hội nghị Giao ban công tác Kế hoạch tài chính, Cơ sở vật chất cuối năm 2017 - Ô.Đỗ Xuân Phú
-B.Ngô Thị Hải Lưu

-Ô.Nguyễn Thọ Đông

-Ô.Đặng Thái Nguyên
-Kế toán tổng hợp

Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ 6

15/12

06:00

Phát bằng TN VLVH năm 2017 Theo Quyết định Bình Định

P.Hiệu trưởng

08:00

Hội nghị về "Các mô hình quản trị đại học trong môi trường giáo dục hiện nay" lần thứ 3. - Ô.Đỗ Xuân Phú;
-Đại diện lãnh đạo các phòng (tổ): ĐT-CTSV; KHCN-HTQT;KT-ĐBCLGD;TCHC; KHTC
Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

free vector