Lịch công tác Tuần

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 26/6/2017 đến 30/6/2017

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ 2

26/6

14:00

Họp thẩm định tác phẩm mỹ thuật Ô.Phan Thanh Bình Sở VHTT, 08 Lý Thường Kiệt

GĐ Sở VHTT

14:00

Thống nhất danh mục thiết bị Dự án "Tăng cường trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Huế" Ô.Đỗ Xuân Phú Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ 3

27/6

7:30

Lễ tốt nghiệp ĐHCQ Trường ĐHSP Ô.Đỗ Xuân Phú Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Hiệu trưởng ĐHSP

08:00

Hội nghị UBKT Đảng ủy Đại học Huế mở rộng sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 B.Nguyễn Thị Hòa Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHH

14:00

Họp Ban tuyển sinh năng khiếu khối H Theo Quyết định số 16/QĐ-HĐTSĐHCĐ ngày 20/6/2017 Phòng họp

Hiệu trưởng-Trưởng ban TS khối H

Thứ 4

28/6

14:00

Kiểm tra định kỳ công tác Văn phòng Đảng ủy - Bí thư Đảng ủy;

- P.Bí thư Đảng ủy;

- Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy;

- CB Văn phòng ĐU;

- Ô.Phạm Minh Hải

Phòng họp

Bí thư Đảng ủy

Thứ 5

29/6

08:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đại học Huế lấy thư giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 -Ô.Phan Thanh Bình

-Ô.Đỗ Xuân Phú

-B.Ngô T Lan Hương

-Ô.Phan Lê Chung

-Ô.Nguyễn Đức Huy

Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

14:00

Họp Ban tuyển sinh năng khiếu các khối H, M, T, V Ô.Phan Thanh Bình Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - Chủ tịch HĐTS

Thứ 6

30/6

08:00

Họp về công tác triển lãm mỹ thuật Ô.Phan Thanh Bình Sở VHTT - Đà Nẵng

GĐ Sở VHTT Đà Nẵng

08:00

Hội nghị Giao ban công tác KHCN&MT Đại học Huế quý II năm 2017 -Ô.Đỗ Xuân Phú;

-Ô.Trần Quốc Trưởng

Phòng họp I.2 số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

 

free vector