Lịch công tác Tuần

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 23/10/2017 đến 27/10/2017

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ 2

23/10

08:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Khảo thí- CSVC nhiệm kỳ: 2017-2020 -Đ/d BCH Công đoàn-Đ/d Chi bộ Văn phòng

-Đ/d UBKT

-Toàn thể CĐV Khảo thí- CSVC

Phòng họp 2

Chủ tịch CĐBP Khảo thí- CSVC

14:30

Đại hội Công đoàn bộ phận Bộ môn Đồ họa nhiệm kỳ: 2017-2020 -Đ/d BCH Công đoàn-Đ/d Chi bộ ĐH-ƯD-ĐK

-Đ/d UBKT

-Toàn thể CĐV BMĐH

Phòng họp 2

Chủ tịch CĐBP BMĐH

Thứ 3

24/10

08:00

Họp Đảng ủy Các đ/c đảng ủy viên Phòng họp

Bí thư ĐU

Thứ 4

25/10

08:00

Họp Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội Công đoàn Nhiệm kỳ 2017-2022 Theo Quyết định Phòng họp

Chủ tịch Công đoàn

Thứ 5

26/10

15:00

Họp Đảng ủy về Họp xem xét bổ nhiệm cán bộ quản lý, tự chủ đại học và xây dựng Đại học nghiên cứu. Ô.Phan Thanh Bình Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế

Thứ 6

27/10

08:00

Hội nghị quán triệt công tác Đánh giá Nội bộ, Tập huấn các nhóm đối tượng được phỏng vấn -BGH, HĐTĐG-Các nhóm đối tượng được phỏng vấn

-Nhóm CB quản lý chuyên môn

-Nhóm Giảng viên

-Nhóm nhân viên hỗ trợ

-Nhóm Sinh viên

Hội trường

P.Chủ tịch HĐTĐG

19:00

Lễ Khai giảng và Chào đón Tân sinh viên năm 2017 -Khách mời-Toàn thể CBGV,SV Tiền sảnh Điêu khắc cũ

Hiệu trưởng

 

free vector