Lịch công tác Tuần

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 19/3/2018 đến 24/3/2018

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ 2

19/3

14:00

Diễn đàn thắp lửa và Kết nối khởi nghiệp -Ô. Phan Thanh Bình;
-Ô. Phan Quang Tân;
- Đại diện: BTV Đoàn Thanh niên, BTK Hội sinh viên; 
- Cán bộ, sinh viên được điều động theo Công văn của Đại học Huế.
Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm, số 32 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế

Thứ 3

20/3

 

     

 

Thứ 4

21/3

14:30

Giới thiệu và Tuyển dụng của Công ty AIKA- Nhật Bản -Phòng ĐT-CTSV

-Đ/d Công ty AIKA

-SV Khóa Tốt nghiệp

Phòng họp

Cty AIKA- Nhật Bản

Thứ 5

22/3

15:00

Họp Hội đồng nghệ thuật về xây dựng tượng đài Đặng Văn Ngữ -Ô.Phan Thanh Bình

-Ô.Nguyễn Thiện Đức

-Ô.Nguyễn Thái Quảng

Trường THCS Đặng Văn Ngữ

Giám đốc Sở VH&TT

Thứ 6

23/3

09:00

Tiếp đoàn trường ĐH Nakhonratchasima- Thái Lan -Ô.Phan Thanh Bình

-Ô.Phan Quang Tân

- Phòng KHCN-HTQT

-BCN Khoa SPMT

-Đoàn trường ĐH Nakhonratchasima

Phòng họp

Hiệu trưởng

14:15

Đại học Huế kiểm tra công tác HS, SV -Tổ kiểm tra ĐHH

- Lãnh đạo Phòng Đào tạo- CTSV

-Ô.Chu Tiến Lực

Phòng họp

Tổ trưởng Tổ kiểm tra

Thứ 7

24/3

08:00

Họp Hội đồng Trường ĐHNT Các thành viên Hội đồng trường Phòng họp

Chủ tịch HĐ Trường

08:00

Khai mạc lớp đào tạo về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên. -B.Hồ Đ Diễm Thường
- Sinh viên được tham gia theo thông báo của Đại học Huế.
Phòng họp I.1, số 04 Lê Lợi

PGĐ Huỳnh Văn Chương

free vector