Lịch công tác Tuần

LỊCH CÔNG TÁC

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 21/8/2017 đến 25/8/2017

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Người chủ trì

Ngày

Giờ

Thứ 2,
21/08

15:30  - Họp Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy Đại học Huế năm 2017  - Ô. Phan Thanh Bình  Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc ĐHHuế - Chủ tịch HĐTS

Thứ 3,
22/08

08:00  - Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế về việc đánh giá trường năm học 2016 - 2017  - Ô. Phan Thanh Bình  Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi

Giám đốc Đại học Huế - CT Hội đồng

14:00 Họp BCN nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ 2017  - Theo giấy mời  VP: Hiệu trưởng

H. trưởng

Thứ 4,
23/08

       

 

Thứ 5,
24/08

08:00  - Hội nghị Tổng kết năm học 2016 - 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018  - Ô. Phan Thanh Bình
 - Ô. Đỗ Xuân Phú
 Hội trường ĐHH, số 03 Lê Lợi

Giám đốc ĐHHuế

08:00  Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học năm 2017 (đợt 1)  - Phòng ĐT-CTSV;
 - Sinh viên trúng tuyển năm 2017 (đợt 1).
Hội trường

Trường ĐHNT

Trưởng Phòng ĐT-CTSV

Thứ 6,
25/08

       

 

 

free vector