Địa chỉ luyện thi năng khiếu

- Trung tâm Mỹ thuật Văn Lang

Địa chỉ: 34 Lý Tự Trọng, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế

Điện thoại: 0543.846.475

- Thầy Hà Văn Sáu,  Khoa điêu khắc

Điện thoại : 0914236989-0905393489  hoặc email: hasaudieukhac@gmail.com.

free vector