Sơn mài & tiến trình phát triển

TTH.VN - Trong khuôn khổ dự án hợp tác giữa nhóm mỹ thuật Mê Kông và các trường Đại học Nghệ thuật năm 2018, sáng 31/5, Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế tổ ch ...