Thông báo xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên – Năm học 2017 – 2018

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Thực hiện Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01/9/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017  đến năm học 2020 - 2021; Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 và Công văn số 1244/ĐHH-CTHSSV ngày 13/10/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016 - 2017 đến năm 2021. Nhà trường thông báo các nội dung liên quan đến sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí như sau:        

I. Đối tượng áp dụng

            Sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế

II. Đối tượng không phải đóng học phí

2.1. Sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước.

2.2. Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Giáo dục. Các chuyên môn đặc thù do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

III. Đối tượng miễn học phí

3.1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng được hợp nhất tại văn bản số 01/VBHN-VPQH ngày 30/7/2012 của văn phòng quốc hội. Cụ thể:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

b) Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (nếu có); con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (nếu có); con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

3.2. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3.3. Sinh viên từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3.4. Sinh viên hệ cự tuyển.

3.5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

3.6. Sinh viên học chuyên ngành các môn khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

3.7. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể:

Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.

3.8. Sinh viên đại học chính quy có hộ khẩu thường trú và đang sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận.

IV. Đối tượng được giảm học phí

4.1. Đối tượng giảm 70 % học phí

Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

4.2. Đối tượng giảm 50 % học phí

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

V. Thủ tục làm hồ sơ miễn, giảm học phí

5.1. Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí (Mẫu 1 đính kèm).

5.2. Giấy khai sinh (bắt buộc với mọi đối tượng).

5.3. Bản sao chứng thực giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

Người học thuộc diện miễn, giảm học phí chỉ phải làm 1 bộ hồ sơ nộp lần đầu cho cả thời gian học tập. Riêng đối với người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thì vào mỗi đầu học kỳ phải nộp bổ sung giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xem xét miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (nếu có) cho học kỳ tiếp theo.

Những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí chưa làm hồ sơ, Nhà trường đề nghị nộp các giấy tờ theo Mục V của thông báo này tại Phòng Đào tạo-CTSV từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017.

Đối với sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí năm học 2016 - 2017 đã nộp hồ sơ nhưng chưa đầy đủ, Nhà trường đề nghị bổ sung các giấy tờ còn thiếu để được hưởng chế độ theo quy định.

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị sinh viên thuộc các đối tượng trên nhanh chóng hoàn thành hồ sơ miễn, giảm học phí đúng thời hạn.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.