THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2016

- Tên trường: Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

- Ký hiệu trường: DHN

- Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0543 527 746    -  Fax: 84.54.3527405    - E-mail: huefineart@gmail.com         - Website: http://hufa.edu.vn

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

- Khối thi: H 

- Ngày thi: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

Xem thông tin chi tiết tại đây image003-New

* Thông báo V/v gia hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh các môn năng khiếu vào Đại học Huế năm 2016: Gia hạn nộp hồ sơ TS

* Phiếu đăng ký dự thi môn Năng khiếu vào Đại học Huế năm 2016: Download Mau_PĐK_Du_Thi nang khieu

* Một số địa chỉ phòng trọ cho thí sinh có nhu cầu trong thời gian đến dự thi vào trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

* Thông tin về địa chỉ luyện thi năng khiếu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II - năm học 2015-2016

 newanimated Lịch thi và chấm thi tốt nghiệp cuối khóa các học phần Lý luận chính trị 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated  Điểm kết thúc học phần của sinh viên các Khoa, Bộ môn – Năm học 2015 – 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated  Quyết định Công nhận tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học - năm 2015  

newanimated Thông báo về việc đóng học phí học kỳ II năm 2015 - 2016

newanimated Thông báo Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016: Download tại đây, Phu_luc_TB_De_an_911

newanimated Lịch thi Học kỳ I (lần 2), năm học 2015-2016, các học phần đại cương, cơ sở ngành: xem tại đây

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Các Quyết định  về Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế: QD-Ban-thu-ky, QD-than-lap-cac-nhóm-chuyen-trach, QD-than-lap-Hoi-dong-TDG

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Tuyển sinh Cao học Mỹ thuật Chuyên ngành Nghệ thuật Thị giác – năm 2016

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated Thông báo về việc mời tham gia đăng ký tuyển chọn tổ chức, cái nhân chủ trì đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh 2016. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo mẫu quy định để biết thêm chi tiết  truy cập vào website: http://detaikhoahoc.thuathienhue.gov.vn hoặc liên hệ qua mail: hongminh2409@gmail.com và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế trước ngày 16 tháng 5 năm 2016.

 

THÔNG BÁO

Lịch thi GD đại cương, cơ sở ngành & Chuyên môn học kỳ II - năm học 2015-2016

  I. Lịch thi các học phần khối Kiến thức GD đại cương & cơ sở chuyên ngành:   

NĂM THỨ I:

(KHÓA ĐK39.15, ƯD20.15, SP20.15)

Stt

Giờ

Khối  ĐK – ƯD

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    16/05/16

 

 

Tâm lý học

4

2

8g00    19/05/16

LSMT Việt Nam 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

LSMT Việt Nam 2

4

3

8g00    20/05/16

NLCB Mac-Lênin 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

NLCB Mac-Lênin 2

4

4

8g00    23/05/16

Định luật xa gần 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

Định luật xa gần 2

4

5

8g00    24/05/16

Giải phẫu 2 (ƯD, ĐK)

1, 2, 3

Giải phẫu 2

4

6

8g00    25/05/16

LS triết học phương Tây (ƯD,ĐK)

1, 2, 3

Giáo dục học 1

4

NĂM THỨ II:

(KHÓA HH38.14, ĐK38.14, ƯD19.14, SP19.14, ĐH06.14)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

14g00   23/05/16

Lịch sử MT Thế giới 2

(ƯD), thi vấn đáp

4

 

 

2

14g00    24/05/16

Lịch sử MT Thế giới 2

(HH, ĐK, ĐH), thi vấn đáp

4

 

 

3

14g00    25/05/16

 

 

Lịch sử MT Thế giới 2

(SP) thi vấn đáp

4

4

14g00    30/05/16

 

 

Mỹ học ĐC

1,2

5

14g00    31/05/16

Mỹ học ĐC

1.2.3.4,5

 

 

6

14g00    01/06/16

 

 

TT Hồ Chí Minh

1.2

7

14g00    02/06/16

TT Hồ Chí Minh

1.2.3.4,5

 

 

8

14g00    03/06/16

CS VH Việt Nam

1, 2, 3.4,5

 

 

9

14g00    06/06/16

 

 

CS VH Việt Nam

1,2

10

14g00    07/06/16

Anh Văn CN

1, 2, 3.4,5

 

 

11

14g00    08/06/16

 

 

Anh Văn CN

1.2

NĂM THỨ III:

(KHÓA HH37.13, ĐK37.13, ƯD18.13, SP18.13, ĐH05.13)

Stt

Giờ

Khối  HH - ĐK – ƯD - ĐH

Khối  SƯ PHẠM

 

Ngày

Học phần

Phòng thi

Học phần

Phòng thi

1

8g00    07/06/16

Mỹ thuật học

(HH, ĐK, ĐH)

1.2

 

 

2

8g00    08/06/16

Mỹ học chuyên ngành

1.2

Mỹ học chuyên ngành

3.4

 

II. Lịch thi và chấm thi học phần chuyên môn:

1. Khoa Hội họa:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K38 AB

Cơ sở tạo hình 4

25/4 – 7/5

9/5 – 14/5

2

 

Hình họa 4

25/4 – 7/5

9/5 – 14/5

3

K37 ABC

Trực họa 3

28/3 – 9/4

11/4 – 16/4

4

        AB

Chất liệu 4 (Sơn mài)

22/2  – 2/4

4/4 – 9/4

5

Chất liệu 5 (Sơn dầu)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

6

 

Chất liệu 6 (Lụa)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

7

         C

Chất liệu 4 (Sắp đặt)

22/2  – 2/4

4/4 – 9/4

8

Chất liệu 5 (Nhiếp ảnh)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

9

 

Chất liệu 6 (Video)

11/4  – 21/5

23/4 – 28/5

10

        ABC

Thực tế 2 (Hội họa + Media)

15/2 – 20/2

22/2 – 27/2

11

K36 ABC

Trực họa 4

7/3 – 19/3

21/3 – 26/3

12

        A

Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

13

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

14

        B

Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

15

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

16

        C

Sáng tác 3

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

17

Sáng tác 2

15/2 – 20/5

23/5 – 28/5

18

 K35 ABC

 

Sáng tác 5

15/2 – 16/4

18/4 – 23/4

19

Bảo vệ Tốt nghiệp

15/2 – 21/5

23/5 – 28/5

2. Khoa Điêu khắc:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

ĐK.I

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 28/03 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

2

ĐK.II

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 04/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

3

ĐK.III

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 25/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

4

ĐK.IV

Phù điêu - Tượng tròn

Từ 18/04 - 21/05/2016

8h00 ngày 24/05/2016

5

ĐK.V

Chấm thi tốt nghiệp

Từ 22/2 - 21/05/2016

8h00 ngày 25/05/2016

3. Khoa Sư phạm Mỹ thuật:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

SP1- KHÓA 20

CS Tạo hình 2

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

2

SP1- KHÓA 20

Hình họa 2

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

3

SP2- KHÓA 19

CS Tạo hình 4

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

4

SP2- KHÓA 19

Hình họa 4

04/05 - 17/05/2016

18/05/2016

5

SP3- KHÓA 18

Sơn dầu (BCCL)

25/04 - 15/05/2016

16/05/2016

6

SP3- KHÓA 18

Tin học CN

25/04 - 15/05/2016

16/05/2016

7

SP4- KHÓA 17

Chấm thi tốt nghiệp

11/04 - 29/05/2016

30/05/2016

4. Khoa Mỹ thuật Ứng dụng:

Stt

Khóa học

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

Từ

Đến

Từ

Đến

1

ĐH 1 – KHÓA20

Trang trí 2

09/5

14/5

23/5

28/5

Hình họa 2

16/5

21/5

23/5

28/5

2

ĐH 2 – KHÓA19

Hình họa 4

16/5

21/5

23/5

28/5

Trang trí 4

09/5

14/5

23/5

28/5

3

ĐH 3 – KHÓA18

Hình họa 6

23/5

28/5

30/5

04/6

Thiết kế đồ họa

Thiết kế Poster quảng cáo CTN

28/3

30/4

30/5

04/6

Thiết kế nội thất

TKNT công trình thương mại1

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế thời trang

Thiết kế Trang phục Truyền thống

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế MT đa phương tiện

Thiết kế Web

04/4

30/4

30/5

04/6

Thiết kế Truyền thống

Thiết kế -Trang trí khối (3 chiều)

28/3

30/4

30/5

04/6

4

ĐH 4 – KHÓA17

 

 

 

 

 

Thiết kế đồ họa

Thiết kế SP đồng bộ

25/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế nội thất

TKNT công trình Văn hóa 2

19/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế thời trang

Thiết kế trang phục trình diễn

18/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế MT đa phương tiện

  Dự án phim chủ đề

18/4

21/5

23/5

28/5

Thiết kế Truyền thống

Sáng tác tranh 3

18/4

21/5

23/5

28/5

 

ĐH 5 – KHÓA16

 

 

 

 

 

 

Thiết kế đồ họa

Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

 

Thiết kế nội thất

Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

5

Thiết kế thời trang

Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

 

Thiết kế MT đa phương tiện

Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

 

Thiết kế Truyền thống

Đồ án CM và KLTốt nghiệp

28/3

28/5

30/5

4/6

5. Bộ môn Đồ họa:

       STT

Khóa

Học phần

Thời gian thi

Thời gian chấm thi

1

K6

(2014-2019)

Hình họa 4

9-14/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

Cơ sở tạo hình 3

16-21/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

2

K5

(2013-2018)

Hình họa 6

9-21/5/2016

Sáng 2-7

23-28/5/2016

Sáng tác đồ họa 2

21/3-21/5/2016

Chiều 2-7

23-28/5/2016

3

K4

(2012-2017)

Sáng tác đồ họa 4

22/2-21/5/2016

Chiều 2-7

23-28/5/2016

4

K3

(2011-2016)

Duyệt phác thảo TN

1-9/1/2016

Sáng 2-7

 

Làm bài TN

22/2-21/5/2016

Sáng, chiều 2-7

23-28/5/2016

 

 

free vector