su menh DHNT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated Chương trình học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2018-2019

newanimated Thông báo nộp bổ sung sổ hộ nghèo, cận nghèo năm học 2017 - 2018

newanimated Thông báo xét miễn, giảm học phí đối với sinh viên - Năm học 2017 - 2018

newanimated Thông báo tham dự buổi giới thiệu thông tin Ngày học bổng Đại học Phần Lan

 newanimatedKết quả học tập của sinh viên các Khoa, Bộ môn – (cập nhật ngày 1/10/2017)

newanimated Kết quả họp Hội đồng xét phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2017

newanimated  Kết quả họp Hội đồng xét nâng bậc lương đợt 1 năm 2017

newanimated Hướng dẫn xây dựng các nhiệm vụ KHCN các cấp năm 2018

newanimated Quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Đại học Huế: QD_272_QD_DHH1

newanimated Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: QD_05_QD_DHH

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Các Quyết định  về Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế: QD-Ban-thu-ky, QD-than-lap-cac-nhóm-chuyen-trach, QD-than-lap-Hoi-dong-TDG

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017

Download: Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu vào Đại học Huế - năm 2017

- Tên trường: Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

- Ký hiệu trường: DHN

- Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0234.3 527 746    -  Fax: 0234.3527405    - E-mail: huefineart@gmail.com         - Website: http://hufa.edu.vn

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

- Khối thi: H 

- Ngày thi: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

Xem thông tin chi tiết tại đây image003-New

* Một số địa chỉ phòng trọ cho thí sinh có nhu cầu trong thời gian đến dự thi vào trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

* Thông tin về địa chỉ luyện thi năng khiếu

free vector