------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimatedThông báo về Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế (lần 2)

 newanimated Thông báo về Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated Lịch thi Học kỳ I (lần 2), năm học 2016-2017, các học phần đại cương, cơ sở ngành

newanimated Thông báo V/v xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017

newanimated Thông báo về việc đấu thầu cung cấp dịch vụ căng tin của trường Đại học Nghệ thuật

newanimated Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng: QD_05_QD_DHH

newanimated Danh sách viên chức dự kiến được xét đề nghị nâng lương đợt 2 năm 2016

newanimated Thông báo học bổng ASEA-UNINET năm 2016: học bổng ASEA-UNINET năm 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Nội dung Bộ luật Dân sự năm 2015

 newanimated Thông báo tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp Bộ 2017

 newanimated Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác năm học 2015-2016: Công văn số 51/BGDĐT-TĐKT

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated  Điểm kết thúc học phần của sinh viên các Khoa, Bộ môn – Năm học 2015 – 2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

newanimated  Quyết định Công nhận tốt nghiệp đại học liên thông vừa làm vừa học - năm 2015  

newanimated Thông báo Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2016: Download tại đây, Phu_luc_TB_De_an_911

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 newanimated Các Quyết định  về Hội đồng Tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế: QD-Ban-thu-ky, QD-than-lap-cac-nhóm-chuyen-trach, QD-than-lap-Hoi-dong-TDG

 

 

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY

- Tên trường: Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

- Ký hiệu trường: DHN

- Địa chỉ: Số 10 Tô Ngọc Vân, Phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

- Điện thoại: 0543 527 746    -  Fax: 84.54.3527405    - E-mail: huefineart@gmail.com         - Website: http://hufa.edu.vn

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước

- Khối thi: H 

- Ngày thi: theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

Xem thông tin chi tiết tại đây image003-New

* Một số địa chỉ phòng trọ cho thí sinh có nhu cầu trong thời gian đến dự thi vào trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

* Thông tin về địa chỉ luyện thi năng khiếu

free vector